07. jún – Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský. Svätý hieromučeník Marcelín, rímsky pápež.

7 jún

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský

7. júna nám Gréckokatolícka cirkev pripomína svätého hieromučeníka Teodota Ankyrského. Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „daný Bohom“. Obdobie života svätého Teodota spadá do času prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Hoci bol hostinským, stal sa z neho mučeník. Životopisná legenda píše, že bol ženatý a už od mladosti čestný a bohabojný človek. Vraj aj mnoho neveriacich, Židov a pohanov v jeho hostinci našlo cestu k Bohu. Pod zásterou hostinského sa ukrýval vlastne biskup, ktorý ako píše legenda, sa venoval sa chudobným a chorým. Keď sa stal Teoteknus prefektom v Ankyre, počínal si voči kresťanom obzvlášť kruto. Teodot na rozdiel od kresťanov, ktorí utiekli do hôr, ostal v meste a pomáhal kresťanom v núdzi a tajne pochovával zavraždených a popravených. Keď pochoval 7 starších pannien, ktoré utopili v rybníku, začal prefekt pátrať, kto ich pochoval. Teodota po mučení prezradil Polychronius. Vraj sa Teodot vydal mučiteľom sám, aby zachránil tých, ktorí mu pomáhali. Po krutom mučení ho sťali. Teodot Ankyrský zomrel okolo roku 303. Na ikonách sa zvykne zobrazovať s fakľou a mečom, nástrojmi jeho umučenia.

Svätý hieromučeník Marcelín, rímsky pápež

Meno dnešného svätca má latinský pôvod a znamená „bojovník“. Pápež Marcelín sa stal nástupcom rímskeho biskupa Kaja v roku 296. Zomrel na začiatku prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána, 16. januára 304, zrejme nie ako mučeník. Pochovali ho na cintoríne svätej Priscily. No jeho hrob sa ešte nepodarilo nájsť. Koncom 4. storočia ho – podobne ako ďalších katolíckych biskupov – Donatisti obvinili, že počas prenasledovania priniesol kadidlovú obetu a vydal posvätné knihy. Avšak pravdivosť tohto názoru sa nepotvrdila, hoci niektoré zoznamy pápežov, či Hieronymovo Martyrológium pápeža Marcelína nespomínajú. Liber Pontificalis zasa spomína, že pápež Marcelín odpadol, no svoj hriech napravil svojou mučeníckou smrťou.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL, LThK a BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 44