08. január – Náš prepodobný otec Juraj Chozebita. Prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika

8 jan

Náš prepodobný otec Juraj Chozebita

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „roľník“. Juraj Chozebita sa narodil na Cypre. Po smrti svojich rodičov nasledoval svojho brata Herakleida do Kalamonskej laury pri Jordáne. Pretože bol príliš mladý, poslali ho do kláštora Chozeba pri Jeruzaleme. Vynikal prísnym asketickým životom. Neskôr sa do Kalamonskej laury vrátil naspäť. Keď v roku 614 dobyli Jeruzalem Peržania, Juraj sa dočasne dostal do zajatia. Životopis dnešného svätca, ktorý napísal jeho žiak Anton, je cenným zdrojom informácií o palestínskom mníšstve. Prepodobný Juraj Chozebita zomrel v pokročilom veku okolo roku 625.

Prepodobný Emilián Vyznavač

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „horlivý“. Emilián bol po roku 788 biskupom v cyperskom meste Kyzikos. V rámci obrazoboreckých sporov ho cisár Lev V. Arménsky v roku 815 poslal do exilu a neskôr aj umučil.

Naša prepodobná matka Dominika

Jej meno má latinský pôvod a znamená „pánova“. Prepodobná Dominika sa narodila okolo roku 395 v okolí Kartága v Afrike. Žila v čase vlády cisára Teodózia I. Veľkého. V Konštantínopole ju pokrstil patriarcha Nektárius. S ďalšími štyrmi pannami v metropole Byzancie viedla bohabojný a nábožný život. Dostala dar proroctva. Prepodobná matka Dominika zomrela okolo roku 470 v Konštantínopole.

Podľa LThK, BBKL, VHL spracoval o. Ján Sabol ml.
Zdroj: Vysielané Rádiom Lumen

Please follow and like us:
Počet videní: : 41