08. november – Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam.

8 nov

Anjel Gabriel

Jedným z ďalších beztelesných mocností je archanjel Gabriel. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „silný je Boh“. Podľa Lukášovho evanjelia je Gabriel anjelom, ktorý stojí pred Bohom. V Starom zákone ho spomína iba kniha proroka Daniela, ako sprostredkovateľa božích zjavení. V neskorom židovstve sa z Gabriela stal jeden zo 4 najvyšších anjelov a jeden zo 6, alebo 7 anjelských kniežat. V Novom zákone Gabriel oznamuje narodenie Jána Krstiteľa a Ježiša Krista. Ako archanjela ho formálne začalo nazývať až pobiblické kresťanské písomníctvo. Najstaršie a najčastejšie je Gabriel znázornený pri Zvestovaní Panne Márii. Zriedkavejšie spolu so Zachariášom, alebo ako vysvetľuje Danielovi jeho vízie. Byzantské umenie znázorňuje Gabriela spolu s Michalom po stranách Krista alebo Bohorodičky, v rukách so zemeguľou alebo žezlom.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 43