08. apríl – Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. Náš svätý otec Celestín, rímsky pápež.

8 apr

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

Títo apoštoli patrili ku skupine sedemdesiatich Ježišových učeníkov. Apoštol Herodion bol príbuzným svätého Pavla a jeho a Petrovým spoločníkom na cestách. Peter a Pavol ho ustanovili za biskupa v Patare, kde sa ho pohania a Židia pokúsili ukameňovať resp. prebodnúť nožom. V čase keď Petra ukrižovali, Herodióna sťali. Apoštola Agaba spomínajú Skutky apoštolov ako proroka z Júdska, ktorý predpovedal Pavlovo uväznenie. Podľa tradície pôsobil vo viacerých krajinách. Rúfus sa spomína v Pavlovom Liste Rimanom. Podľa Markovho evanjelia bol synom Šimona z Cyrény a biskupom v Tébach. O Asynkritovi sa tiež píše v Liste Rimanom (Rim 16,14). Bol biskupom v Hyrkanii v Malej Ázii. Aj svätých Flegonta a Hermésa spomína List Rimanom. Flegont bol biskupom v meste Marathon v Trácii a svätý Hermes bol biskupom v Dalmácii.

Náš svätý otec Celestín, rímsky pápež

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „nebeský“. Celestín bol pápežom v rokoch 422 až 432. Úspešne bojoval proti heréze pelagianizmu v Anglicku, keď tam poslal Germana z Auxerre. Proti semipelagianizmu v Gálii zakročil tak, že obhajoval náuku a osobu svätého Augustína. V roku 431 poslal Palládia s úlohou pokresťančovať do Írska. V roku 430 zvolal proti Nestorovi rímsky koncil, na všeobecnom koncile v Efeze z roku 431 ho zastupovali traja legáti. Keď v roku 432 zomrel, pochovali ho na nádvorí Chrámu svätej Priscily. V roku 817 preniesli jeho pozostatky do rímskeho Chrámu svätej Praxedy.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.glaubenszeugen.de, LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 35