08. júl – Svätý veľkomučeník Prokop. Náš prepodobný otec Prokop, blázon pre Krista.

8 júl

Svätý veľkomučeník Prokop

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „pripravený na boj“. Prvý mučeník prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána veľkomučeník Prokop, pochádzal podľa Euzébia z Jeruzalema. V palestínskom meste Skytopolis pôsobil ako lektor a exorcista. Prokop sa vyznačoval prísnou askézou. Pred Cézarejským miestodržiteľom odmietol priniesť pohanskú obetu, za čo ho začiatkom 4. storočia popravili sťatím. Chrámy v Cézarei a Skytopolise svedčia o skorej úcte k nemu. Tie sa stali inšpiráciou k bohatým legendám. Prokop v nich vystupuje ako rímsky bojovník, ktorý zomiera po krutom mučení v Cézarei.

Náš prepodobný otec Prokop, blázon pre Krista

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „pripravený na boj“. Prepodobný Prokop, blázon pre Krista, bol nemecký obchodník z Lübecku. Obchodne cestoval do ruského Novgorodu, dnešného Veľkého Novgorodu. Obchodom nadobudol značný majetok, ktorý potom rozdal chudobným. Odvtedy začal žiť podľa vzoru svätého Simeona z mezopotámskej Edessy, prvého zo skupiny svätých bláznov pre Krista. Žil ako bezdomovec, buď na smetisku, alebo schodoch chrámu. Putoval stále východnejšie, pretože hľadal vlasť. Napriek novému životnému štýlu vyzeral dobre a pôsobil príjemne, nikdy mu nechýbal milý úsmev. Prepodobný Prokop, blázon pre Krista zomrel v roku 1303 v ruskom meste Veľký Ustiug. Z tropáru k prepodobnému Prokopovi sa dozvedáme, že po jeho smrti sa pri jeho hrobe udialo viacero zázrakov. Preto mu zvykne patriť prívlastok divotvorca. Ruské pravoslávne chrámy v nemeckých mestách Lübeck a Hamburg sú zasvätené dnešnému svätcovi.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 35