Sofoniáš, prorok

21 nov

DÁTUM SPOMIENKY : 03. DECEMBER

CELÝ NÁZOV : Svätý prorok Sofoniáš

 

SYNAXÁR :

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Jahve ukrýva, chráni“. V poradí deviaty z malých prorokov pôsobil podľa úvodu knihy za čias detstva kráľa Joziáša, čiže pred jeho reformou v období rokov 640 až 630 pred Kristom. Je nápadné, že genealógia Sofoniáša sa odvodzuje cez štyri pokolenia k istému Ezechiášovi.  Sofoniáš v rovnomennej prorockej knihe pokračuje v tradícii svojich predchodcov a prehlbuje ju. Ohlásenie „dňa Jahveho“ ho spája s Amosom a Izaiášom, no ukazuje ešte väčšie univerzálne a kozmické perspektívy. Od Izaiáša si prepožičiava myšlienku, že ľudská pýcha speje k poníženiu na súde a ponechá sa len zvyšok. No Sofoniáš túto myšlienku dopĺňa tým, že „pokorní zeme“ a „ľud chudobný a biedny“ sa stávajú nositeľmi spásy. V Sofoniášovom obraze budúcnosti chýba postava Mesiáša. Namiesto toho o to viac zdôrazňuje iniciatívu Jahveho.

Please follow and like us:
Počet videní: : 31