Ako tvoriť vyučovaciu hodinu

Ako pomoc pre tvorbu vyučovacej hodiny slúži táto schéma.