Rok 1998

  • Za odmenu v Ríme

    26. 7. 1998 – DKU PE – V dňoch 26. júla až 2. augusta 1998 usporiadalo Diecézne katechetické stredisko v Prešove pre víťazov diecézneho kola biblickej súťaže poznávací zájazd do Ríma s audienciou u Svätého Otca.

    Biblická súťaž sa v prešovskej eparchii konala v tomto roku po prvýkrát. Okrem víťazov biblickej súťaže sa na tomto zájazde zúčastnili a účastníci výtvarnej súťaže a ďalšie deti, ktoré sa prihlásili. Spoločne okrem iného navštívili aj Byziliku Sv. Klimenta, kde bol na biskupa vysvätený Peter Pavol Gojdič, ktorého 110. výročie narodenia sme si nedávno pripomenuli.