Rok 1999

 • III. ročník katechetického seminára

  15. 4. 1999 – DKÚ PE – V dňoch 15. – 16. 4. 1999 sa na pôde Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove uskutočnil III. ročník katechetického seminára pod heslom Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia dospievajúcim. Na seminári s príspevkami vystúpili: prešovský diecézny biskup Mons. Dr. h.c. Ján Hirka, dekan fakulty Doc. ThDr. František Janhuba, Ing. Eugen Valovič, ThLic. Michal Zorvan, Mgr. Jozef Šelinga, prof. Eva Plešková, ThDr. Ján Babjak, SJ, Mgr. Jozef Luscoň a Mgr. Pavol Hric.

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Zasadnutie Slovenskej katechetickej komisie

  14. 4. 1999 – DKÚ PE – V dňoch 14. – 15. 4. 1999 sa v Prešove uskutočnilo zasadnutie Slovenskej katechetickej komiesie pri konferencii biskupov Slovenska, pod vedením jej tajomníka Ing. Eugena Valoviča. Zasadanie otvoril prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka. Prítomní kňazi slávili sv. liturgiu v katedrálnom chráme v stredu 14. 4. Na tomto podujatí sa zaoberali otázkami národného katechetického direktória a prípravou stredoškolskej učebnice pre náboženskú výchovu.

  Počet videní: : 36
  Continue reading →