Rok 2007

 • Pohovory so žiadateľmi o Kánonickú katechetickú misiu

  23. 8. 2007 – DKÚ PE – Dňa 22. augusta 2007 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove uskutočnili pohovory so žiadateľmi o Kánonickú katechetickú misiu, potrebnú pre vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva na školách. O túto možnosť požiadalo 7 katechétov z Prešovskej eparchie. Súčasťou pohovoru bola prezentácia hodiny na nimi zvolenú tému. Pre nových katechétov, ako aj pre novokňazov sa v poobedňajších hodinách konalo pracovné stretnutie, na ktorom boli oboznámení s potrebnými náležitosťami týkajúcimi sa školskej katechézy. Novým žiadateľom, ako aj všetkým učiteľom náboženskej výchovy a náboženstva vyprosujeme v novom školskom roku 2007/08 plnosť Božích milostí a darov Sv. Ducha v tejto neľahkej službe ohlasovania Kristovej zvesti deťom i mladým.

  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Eparchiálno – exarchátne kolo Biblickej súťaže 2006/07

  30. 5. 2007 – DKÚ PE – Radosť, nadšenie, očakávanie… Aj takto by sa dala charakterizovať nálada detí, ktoré 24. mája 2007 spolu so svojimi katechétmi prišli do pastoračného centra v Juskovej Voli. Tu totiž bolo pre nich pripravené vyvrcholenie ich celoročného biblického snaženia: eparchiálno – exarchátne kolo Biblickej súťaže. Skôr, ako sa začala samotná súťaž, všetkých 12 družstiev sa vzájomne predstavilo svojimi vopred pripravenými symbolmi, ktoré ich charakterizovali. Nechýbala ani spoločná sv. liturgia, pri ktorej sa nám prihovoril o. Ľubomír Petrík. A večer už bol plný zábavy: každé družstvo si pripravilo krátky program, po ktorom nasledoval karneval, a na ňom nemohol chýbať tanec, hudba, masky a samozrejme súťaž o najkrajšiu z nich. A keďže všetky boli pekné a originálne, v súťaži masiek zvíťazili všetci. Nasledujúci deň pokračoval očakávanou Biblickou súťažou. Družstvá oboch kategórii sa popasovali v piatich kolách s rôznymi úlohami, medzi ktorými bol test, práca s biblickými citátmi a biblickým obrazom, rébus, či pohľadnice. A hoci víťazmi sú všetky zúčastnené deti, predsa sa niektorým darilo trošku lepšie, čo rozhodlo o nasledovnom poradí: A. kategória (1.-2.roč. ZŠ) 1. CZŠ sv. Egídia, Bardejov 2. ZŠ Porúbka 3. farnosť Klokočov 4. ZŠ Humenné 5. farnosť Tichý Potok 6. ZŠ Kráľovský Chlmec B. kategória (3.-4.roč. ZŠ) 1. CZŠ sv. Egídia, Bardejov 2. CZŠ sv. Mikuláša, Prešov 3. farnosť Červená Voda 4. farnosť Koromľa 5. farnosť Košice-Ťahanovce 6. CZŠ sv. Michala, Michalovce Po súťaži sme sa za všetko poďakovali Nebeskému Otcovi vo sv. liturgii, na ktorú k nám zavítal vladyka Milan. Po liturgii nasledovalo vyhodnotenie súťaže a vladyka odovzdal deťom i katechétom diplomy. Záver celého pobytu sa niesol v znamení športu a tanca. Každý si odnášal domov dobrý pocit, nové priateľstvá a zážitky. Všetkým súťažiacim blahoželáme, organizátorom ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník Biblickej súťaže, ktorý sa začne od septembra.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 45
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda 2006/2007 – celoslovenské kolo

  29. 5. 2007 – DKÚ PE – V dňoch 15. až 17. 5. 2007 sa v Herľanoch uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády (BO). Bol to jej šiesty ročník od zaregistrovania organizačného poriadku BO. Organizačne toto kolo zabezpečovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s diecéznym katechetickým úradom Košického apoštolského exarchátu v zmysle organizačného poriadku BO. Celoslovenského kola sa zúčastnili víťazi diecéznych kôl zo všetkých diecéz na Slovensku. Odpovede posudzovala päťčlenná porota, predseda BiblLic. František Trstenský, prednášajúci na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity (TI TF KU), Súkeníková z diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy (pre SŠ), ThDr. Mária Kardis PhD., prednášajúca na Gréckokatolíckej teologickej fakulte prešovskej univerzity, Mgr. Daniela Balážová metodička DKÚ z nitrianskej diecézy, Ing. Mgr. Alžbeta Bezáková, metodička DKÚ z banskobystrickej diecézy, PaedDr. Klára Soľanová, metodička zo spišskej diecézy (pre SŠ), PaedDr. Viera Súkenníková (pre ZŠ), metodička DKÚ zo spišskej diecézy. V prvej kategórii na prvom mieste sa umiestnila ZŠ v Hanušovciach nad Topľou, z Prešovskej eparchie (48 bodov) v zložení: Jozef Andrejčák, Zuzana Andrejčáková, Veronika Drábová a vedúci družstva o. Vladimír Dráb, na druhom mieste skončilo Gymnázium sv. Uršule v Bratislave z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy (46,5) a tretie miesto obsadila ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani z Banskobystrickej diecézy (44,5 + 1). V druhej kategórii zvíťazilo cirkevné Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni zo Spišskej diecézy (47 bodov), na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou z Košickej arcidiecézy (40,5) a na treťom mieste skončilo Katolícke gymnázium Š. Moyzesa z Banskobystrickej diecézy (39). Na ďalších miestach skončili družstvá v tomto poradí: 4. Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom z Prešovskej eparchie (38,5), v zložení: Andrea Hnatová, Tomáš Gallik, Viktor Verba a vedúci družstva Mgr. Patrik Ištok v zastúpení sr. Mgr. Kataríny Kozákovej SNPM, 5. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach z Košického apoštolského exarchátu (37,5), Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci (36), 7. Gymnázium Piera de Coubertine v Piešťanoch z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy (33,5) a 8. Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci z Rožňavskej diecézy (30).
  Fotogaléria

  Počet videní: : 50
  Continue reading →
 • Eparchiálne kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2006/07

  20. 4. 2007 – DKÚ PO – Streda 18. apríla 2007 bola dôležitým dňom pre najúspešnejších riešiteľov BO a BS v jednotlivých protopresbyterských kolách Prešovskej eparchie. Všetci sa spoločne stretli na Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča v Prešove, aby si navzájom zmerali svoje biblické vedomosti na eparchiálnom /krajskom/ kole. V úvode všetkých v chráme Povýšenia sv. kríža privítal synkel Pavol Haľko, ktorý spolu so súťažiacimi deťmi i mladými, ich sprievodcami a kňazmi z katechetickej komisie slávil Moleben k bl. mučeníkovi P. P. Gojdičovi. Potom sa už všetci odobrali do pripravených tried a začalo sa súťažiť. Okrem preukázania biblických vedomostí, jednou z úloh biblickej olympiády bolo predvedenie scénky z knihy Genezis alebo z Listu Rimanom. Tu súťažné družstvá preukázali veľký tvorivý potenciál, ktorý v nich je. Po skončení súťaže víťazom umiestneným na prvých troch miestach odovzdal diplomy a ceny synkel Pavol Haľko, ktorý zároveň družstvám na prvom mieste odovzdal putovný pohár. Celkovo sa v tomto školskom roku do BS a BO zapojilo v Prešovskej eparchii 173 trojčlenných družstiev, najviac z protopresbyterátov Humenné a Bardejov. Víťazi prvého miesta v kategórii ZŠ a SŠ Biblickej olympiády budú ďalej reprezentovať Prešovskú eparchiu na celoslovenskom kole a víťazi prvých troch miest v A a B kategórii Biblickej súťaže postupujú ďalej na eparchiálno – exarchátne kolo. A. kategória /1. a 2. ročník ZŠ/ 1. miesto Farnosť Tichý Potok /Ľudmila Hricíková, Soňa Hižnajová, Marek Ďurica/ 2. miesto CZŠ sv. Egídia Bardejov /Michal Fignár, Ivo Belejčák, Jozef Zorvan/ 3. miesto ZŠ Hrnčiarska Humenné /Terézia Gulyásová, Dávid Gulyás, Ján Kačur/ B. kategória /3. a 4. ročník ZŠ/ 1. miesto CZŠ sv. Mikuláša Prešov /Damián Cap, Matej Sedlák, Benedikt Hoger/ 2. miesto Farnosť Červená Voda /Stanislava Džačovská, Dominik Molčan, Veronika Karaffová/ 3. miesto CZŠ sv. Egídia Bardejov /Jana Zorvanová, Erika Mochnacká, Patrícia Kopačková/ 1. kategória /5. – 5. ročník SŠ/ 1. miesto ZŠ Hanušovce nad Topľou /Jozef Andrejčák, Zuzana Andrejčáková, Veronika Drábová/ 2. miesto ZŠ Drienov /Ľudmila Kostelníková, Laura Demeková, Anna-Mária Sabolová/ 3. miesto ZŠ Orlov /Gabriela Harčariková, Michaela Gomoláková, Barbora Sulkovská/ 2. kategória /1. a 2. ročník SŠ/ 1. miesto Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné /Andrea Hnatová, Tomáš Gallik, Viktor Verba/ 2. miesto Gymnázium Dr. C. Daxnera Vranov nad Topľou /Katarína Zubková, Darina Vasiľová, Katarína Potocká/ 3. miesto Gymnázium bl. P.P. Gojdiča Prešov /Martina Ivanecká, Katarína Makarová, Michaela Zimovčáková/ Naša vďaka patrí riaditeľke Gymnázia bl. P. P. Gojdiča RNDr. Sr. Petre Sičákovej, SSNPM za ústretovosť a poskytnutie priestorov a taktiež členom katechetickej komisie za spoluprácu. Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže deťom i mladým vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 43
  Continue reading →
 • Duchovné cvičenia katechétov

  19. 4. 2007 – DKÚ PE – Každý laik v Cirkvi, osobitným spôsobom však katechéta, resp. učiteľ náboženstva, je povolaný šíriť radostnú zvesť Ježiša Krista, byť Jeho „ľúbeznou vôňou“, a to predovšetkým medzi žiakmi v škole, či vo farnosti. Aby katechéta mohol byť „soľou, ktorá má chuť a svetlom, ktoré nezhasína“, potrebuje neustále rásť a rozvíjať sa, nielen po odbornej stránke, ale najmä duchovne. Preto sa každoročne konajú duchovné cvičenia pre katechétov, kde môžu načerpať a pookriať na duchu i na tele. Na výzvu Ježiša Krista nás tento rok odpovedalo 26 katechétov z Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu. Stretli sme sa v dňoch 13.- 15. apríla 2007 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove, kde sa duchovné cvičenia konali. Naša vďaka patrí otcovi Vladimírovi Skybovi, ktorý nám s trpezlivosťou a láskou lámal Božie slovo a sprevádzal nás celým týmto časom. Každý z nás mohol poznať, že práve povolanie, v ktorom sa nachádzame, je miestom našej záchrany, cestou nášho obrátenia a našej spásy. Práve v ňom sme povolaní prežívať radostnú zvesť a aj napriek pádom a ťažkostiam nasledovať Ježiša Krista, a tak dosiahnuť svätosť. K nej a k zjednoteniu s Bohom je povolaný každý z nás bez rozdielu povolania.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 43
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Snina

  12. 4. 2007 – DKÚ PE – Dňa 16. februára 2007 sa v priestoroch cirkevného centra voľného času na Študentskej ulici v Snine uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyterátu Snina. Výsledky Biblickej súťaže: Kategória A: V tejto kategórii boli prihlásené tri družstva, z farnosti Stakčín, farnosti Snina, a ZŠ Ulič. Pre ochorenie súťažiacich súťažilo iba jedno trojčlenné družstvo žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. Zo znalostí náboženskej výchovy (učebnica 1. a 2. roč.) si preverili vedomosti žiaci z farnosti Stakčín. Umiestnenie: 1. miesto: žiaci farnosti Stakčín (J. Voroňák, A.- V. Voroňáková, K. Sochaničová) Kategória B: Súťažili štyri trojčlenné družstvá žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ zo znalostí Nového zákona, konkrétne Skutky apoštolov. V tejto kategórii sa súťaže zúčastnili žiaci základných škôl: žiaci farnosti Stakčín, ZŠ Snina na Študentskej ulici, ZŠ Snina na Komenského ulici a ZŠ Ulič. Umiestnenie: 1. miesto: žiaci farnosti Stakčín (M. Plevková, D. Rudžiková, P. Piteľ) 2. miesto: ZŠ Snina na Študentskej ulici (M. Tremková, T. Tremková, R. Dutková) 3. miesto: ZŠ Snina na Komenského ulici (D. Bobeničová, K. Bobeničová, F. Šteňová). Výsledky Biblickej olympiády: Obsahom biblickej olympiády bola previerka znalostí zo Starého zákona (Kniha Genezis) a Nového zákona (List Rimanom 1.-11. kapitola). V prvej kategórii súťažilo 7 trojčlenných družstiev žiakov 5. až 9. ročníka zo štyroch základných škôl: ZŠ Pčolinné, ZŠ Stakčín, ZŠ Ulič, ZŠ Ubľa, a dvoch základných škôl zo Sniny – ZŠ Komenského, ZŠ 1. mája a Osemročného Gymnázia v Snine. Umiestnenie: 1. miesto: ZŠ Ulič (N. Peľová, K. Kočanová, J. Harajdič) 2. miesto: Osemročné Gymnázium v Snine (M. Kira, D. Pavliková, M. Dutka) 3. miesto: ZŠ Stakčín (S. Timková, J. Timková, A. Piteľová). Priebeh akcie. Podujatie o 9. hodine zahájil o. Mgr. Juraj Voroňák, vedúci oblastného katechetického strediska. Po ňom sa deťom prihovoril a modlitbu za zdarný priebeh súťaže predniesol o. Mgr. Peter Tremko, sninský protopresbytér. Do súťaže sa prihlásilo celkom 42 detí, resp. 14 družstiev z 8 škôl a 2 farnosti . Účastníci si svoje znalosti prehĺbili a vieru upevnili dôkladným štúdiom vybraných častí sv. Písma, ktorého znalosti potom prezentovali pri súťaži. Po skončení súťažnej časti sa mohli účastníci posilniť obloženými chlebíkmi a teplým čajom, zahrať si stolný futbal či pozrieť si animovanú rozprávku Lolek a Bolek. Záver akcie vyplnilo vyhodnotenie a odovzdávanie cien a diplomov víťazným družstvám a nechýbal ani malý darček pre ostatých zúčastnených. Ďakujeme vedeniu Diecézneho katechetického strediska Prešovskej eparchie, ktoré vypracovalo otázky a dohliadalo na regulárnosť súťaže, ako aj kňazom a katechétom. Modlitba a poďakovanie Bohu tvorili bodku za krásne prežitým dňom. Chceme sa taktiež poďakovať spoluorganizátorom: riaditeľovi cirkevného centra voľného času p. Mgr. Eduardovi Chrinovi a jeho zástupkyni p. Mgr. Márii Alušikovej, za poskytnutie priestorov v CCVČ a za pomoc jeho pracovníkov, riaditeľovi p. Mgr. Petrovi Koršňákovi a p. Silvii Gerbocovej zo ZŠ na Študentskej ulici, za organizačnú pomoc. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa milostí Svätého Ducha v príprave na eparchiálne kolo.

  Počet videní: : 41
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a súťaž vo Vranove nad Topľou

  2. 3. 2007 – DKÚ PE – Biblická olympiáda a Biblická súťaž vo vranovskom protopresbyteráte, ktorá sa uskutočnila 28. februára 2007 na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou a ich príprava sa niesli v duchu slov Všeobecného katechetického direktória v čl. 71, kde sa hovorí, že služba slova spočívajúca v jeho čítaní napomáha človeku objavovať Božiu pravdu spôsobom, ktorý vzbudzuje odpoveď viery. Biblickej olympiády sa zúčastnilo celkovo 7 družstiev. V 1. kategórii sa na 1. mieste umiestnila ZŠ Vyšný Žipov, na 2. mieste ZŠ Juh a 3. miesto obsadila ZŠ Sídlisko II. V 2. kategórii sa na 1. mieste umiestnilo Gymnázium z Vranova nad Topľou, na 2. mieste Stredná združená škola a na 3. mieste Obchodná akadémia. Biblickej súťaže sa zúčastnilo taktiež 7 družstiev s nasledujúcim umiestnením: V A. kategórii skončila na 1. mieste ZŠ Sídlisko II. a na 2. mieste ZŠ Juh. V B. kategórii sa na 1. mieste umiestnila ZŠ Juh, na 2. mieste ZŠ Sídlisko II a na 3. mieste ZŠ Lúčna. Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu Gymnázia vo Vranove nad Topľou ako aj jeho zamestnancom, všetkým kňazom, katechétom i Diecéznemu katechetickému úradu v Prešove za to, že sme spoločne prežili deň, v ktorom sme stretli Pána v jeho slove.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v Sabinove

  22. 2. 2007 – DKÚ PE – Dňa 15. februára 2007 sa v budove Združenej strednej školy v Sabinove uskutočnilo protopresbyterátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnili žiaci z Ľutiny, Tichého Potoka, Červenej Vody, Lipan, Drienice a Bajeroviec. V Biblickej olympiáde sa v prvej kategórii 5. – 9. ročník základných škôl umiestnili na prvom mieste žiaci ZŠ v Lipanoch, na druhom mieste žiaci ZŠ Ľutina a na treťom mieste žiaci ZŠ Šarišské Dravce pochádzajúci z Bajeroviec. V druhej kategórii sa prihlásili iba žiaci gymnázia v Lipanoch, ktorí postupujú do Eparchiálneho kola. V Biblickej súťaži sa v A. kategórii 1. a 2. ročník základných škôl na prvom mieste umiestnili žiaci z farnosti Tichý Potok, na druhom mieste žiaci z farnosti Ľutina a na treťom mieste žiaci z farnosti Červená Voda. V B. kategórii 3. a 4. ročník základných škôl sa na prvom mieste umiestnili žiaci z farností Červená Voda, na druhom mieste žiaci z farnosti Ľutina a na treťom mieste žiaci z farnosti Drienica. Cenu útechy si odniesli zo štvrtého miesta žiaci z farnosti Tichý Potok. Vrelé poďakovanie patrí Diecéznemu katechetickému úradu, pracovníkom Združenej strednej školy v Sabinove ako aj kňazom a katechétom, ktorí s láskou pripravovali žiakov na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž.

  Počet videní: : 40
  Continue reading →
 • Odborno – metodický seminár v Prešove

  21. 2. 2007 – DKÚ PE – Dňa 20. 2. 2007 sa v Metodicko – pedagogickom centre v Prešove uskutočnil odborno – metodický seminár pre katechétov a kňazov. Lektor ThDr. Marcel Mojzeš, PhD. v ňom zaujímavým spôsobom predostrel hlbší pohľad na symboliku a význam jednotlivých častí byzantskej svätej liturgie. Asi päťdesiat poslucháčov, predovšetkým katechétov, malo taktiež možnosť nahliadnuť do liturgikonov – bohoslužobných kníh a oboznámiť sa s modlitbami a ich významom, ktoré počas svätej liturgie prednáša Bohu sám kňaz. Je nemožné počas jedného seminára odhaliť bohatstvo východnej liturgie, ale zaiste aj tento seminár prispel k osobnému obohateniu prítomných.

  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a biblická súťaž v protopresbyteráte Svidník

  17. 2. 2007 – DKÚ PE – Slávenie svätej liturgie na CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, dňa 7. 2. 2007, bolo štartom biblickej olympiády a biblickej súťaže v protopresbyteráte Svidník. Svätú liturgiu slávili protopresbyter Mgr. Marek Pulščák, Mgr. Peter Cap riaditeľ DKU a Mgr. Mikuláš Tatár vedúci OKS Svidník, na ktorej sa zúčastnila celá cirkevná škola pod vedením riaditeľky Mgr. Anny Hužvejovej a žiakov iných základných škôl, ktorí sa tejto olympiády a súťaže zúčastnili. Po skončení svätej liturgie sa 27 žiakov povzbudení Božím slovom a posilnení Najsvätejšou eucharistiou rozišlo do už vopred pripravených miestnosti, aby si aj tohto roku porovnali vedomosti zo sv. písma a života Ježiša Krista. Ani jeden zo žiakov neprehral. Všetci si okrem hodnotných cien odniesli veľkú radosť a Ježišov pokoj vo svojom srdci. V y h o d n o t e n i e : B I B L I C K Á  S Ú Ť A Ž Kategória A: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník: Petra Kordošová, Monika Michalková,Norika Mikitová 2. miesto ZŠ 8. mája Svidník: Kristína Štefancová, Slavomíra Štefancová, Anna Varcholová 3. miesto ZŠ Komenského Svidník: Jakub Božik, Jakub Derco, Jakub Vaňko Kategória B: 1. miesto ZŠ 8. mája Svidník: Klaudia Bartiková, Jaroslav Marčišin, Kristián Palidrab 2. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník: Katarína Horňaková, Tibor Ivančo, Štefan Paločko 3. miesto ZŠ Komenského Svidník: Veronika Cupuišinová, Marianna Fedoroňková, Zuzana Timaniková B I B L I C K Á  O L Y M P I Á D A 1. kategória: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník: Martina Bruzdová, Beatrica Feková, Veronika Zozuľáková 2. miesto ZŠ Komenského Svidník: Viktória Adamišinová, Miroslav Hamarčák, Lenka Karamanová 3. miesto ZŠ 8. mája Svidník: Nikoleta Guzyová, Natália Hudaková, Erika Varcholová
  Fotogaléria

  Počet videní: : 44
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteráte Medzilaborce

  16. 2. 2007 – DKÚ PE – Dňa 08. 02. 2007 sa konalo v Medzilaborciach na ZŠ Komenského, za účasti protopresbytera o. Jána Blaška, ďalších kňazov a rehoľných sestier Baziliánok, protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže. Víťazi jednotlivých kategórii: Biblická súťaž A. kategória (1. – 2. roč. ZŠ) 1. miesto: ZŠ Komenského Medzilaborce – Jakub Bučkanič, Viktor Hriseňko, Samuel Sekela 2. miesto: ZŠ Duchnovičova Medzilaborce – Viktor Piroš, Dominika Karbáčová, Patrícia Lazorová B. kategória (3. – 4. roč. ZŠ) 1. miesto: ZŠ Duchnovičova Medzilaborce – Dominika Blašková, Vladimíra Jurcaková, Peter Lučkanič 2. miesto: ZŠ Komenského Medzilaborce– Kristína Barnová, Simona Kirešová, Adriana Sabová Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. roč. ZŠ) 1. miesto: ZŠ Komenského Medzilaborce – Kristína Hriseňková, Ivana Kurejová, Anna Kaňuková 2. miesto: ZŠ Duchnovičova Medzilaborce – Žaneta Jarošová, Natália Burcinová, Nikola Roháčová Aj keď v menšom počte súťažiacich, ale aj tak v príjemnej atmosfére, zúčastnení ďakovali v modlitbe za spoznávanie Pána Boha cez Sväté Písmo.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteráte Stropkov

  15. 2. 2007 – DKÚ PE – V utorok 13. februára 2007 sa v ZŠ s MŠ v Havaji konala biblická súťaž a biblická olympiáda v protopresbiteriáte Stropkov. V kategórií A (1. – 2. roč. ZŠ) sa zúčastnili tieto školy: ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Havaj a farnosť Chotča. Z týchto škôl sa na 3. mieste umiestnila ZŠ Havaj, 2. miesto si odniesla ZŠ Konštantínova a pekné 1. miesto patrilo ZŠ Mlynská Stropkov. Kategóriu B (3. – 4. roč ZŠ) reprezentovali tieto školy: ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Havaj, ZŠ Lomné, farnosť Chotča a farnosť Vislava. Na 3. mieste v tejto kategórií sa umiestnila ZŠ Lomné, 2. miesto získala ZŠ Havaj a 1. miesto obsadila ZŠ Komštantínova zo Stropkova. V I. kategórií (5. – 9. roč.) biblickej olympiády sa predstavili: ZŠ Havaj, ZŠ Bukovce, ZŠ Lomné, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov. Ani tu nechýbalo 3. miesto, ktoré obsadila ZŠ Bukovce, na 2. mieste sa umiestnila ZŠ Lomné a krásne 1. miesto si odniesla ZŠ Havaj. Biblickú olympiádu v II. kategórií (1. a 2. roč. SŠ) reprezentovala SZŠ Stropkov a Gymnázium Stropkov. Na 2. mieste uspela SZŠ zo Stropkova a 1. miesto jednoznačne patrilo študentom gymnázia Stropkov. Všetci výhercovia boli ocenení vecnými cenami a diplomami. Nechýbal ani malý darček pre ostatných zúčastnených. Súťaž bola ukončená modlitbou a chutným obedom. Všetkým žiakom a organizátorom patrí poďakovanie a želanie veľa chuti do hlbšieho spoznávania sv. písma.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 41
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteráte Prešov

  15. 2. 2007 – DKÚ PE – Dňa 14. 2. 2007 sa v priestoroch Gymnázia bl. P.P. Gojdiča v Prešove uskutočnil ďalší ročník Biblickej olympiády a súťaže, za účasti 25 družstiev zo 17 škôl prešovského okresu. Súťaž zahájil, za prítomnosti zástupcov Diecezného katechetického úradu, vedúci oblastného katechetického strediska o. PaedDr. ThLic. Leontín Lizák modlitbou. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách a niekoľkých kolách, kde súťažiaci prezentovali svoje vedomosti a šikovnosť v práci so sv. Písmom. V kategórii A /1. a 2. r. ZŠ/ Biblickej súťaže, sa na prvom mieste umiestnilo družstvo ZŠ Sedlice, na druhom mieste družstvo ZŠ Okružná a na treťom mieste z farnosti Okružná. V kategórii B /3. a 4. r. ZŠ/ Biblickej súťaže, sa na prvom mieste umiestnilo družstvo CZŠ sv. Mikuláša Prešov, na druhom mieste ZŠ Sedlice a na treťom mieste ZŠ Šmeralova Prešov. V kategórii 1. /5.-9. r ZŠ/ Bibickej olympiády sa na prvom mieste umiestnilo družstvo ZŠ Drienov, na druhom mieste Gymnázium sv. Mikuláša Prešov a na treťom mieste CZŠ sv. Mikuláša Prešov. V kategórii 2. /stredné školy/ Biblickej olympiády sa na prvom mieste umiestnilo Gymnázium P.P. Gojdiča, na druhom mieste Stredná pedagogická a sociálna akadémia a na treťom mieste SZŠ Bazila Veľkého. Víťazi každej kategórie postupujú do eparchiálneho kola BO a BS. Srdečné poďakovanie patrí riaditeľke Gymnázia sr. RNDr. Petre Eve Sičákovej SNPM, za poskytnutie priestorov, ako aj všetkým, ktorí pri organizovaní a priebehu súťaže pomáhali.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 41
  Continue reading →