Rok 2018

 • Medzinárodná vedecká konferencia

  19. 02. 2018 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v Roku výročí Prešovskej archieparchie v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou v Prešove pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Katechéza – výzvy a impulzy, ktorá sa uskutoční dňa 13. marca 2018  na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove.  Pozvánka

 • Prešovská archieparchia pripravuje protopresbyterské kolá BS a BO 2017/2018

  14. 02. 2018 – DKÚ PA – Po úspešnom ukončení školských kôl Biblickej olympiády sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutoční dňa 22. marca 2018  o 9,00 h – protopresbyterské kolo Biblickej súťaže /BS/ a Biblickej olympiády /BO/, ktoré pripravuje Diecézny katechetický úrad v spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie. Predmetnou knihou v tomto školskom roku pre BS je Evanjelium podľa Marka a pre BO je kniha Genezis 12 – 50 a taktiež Evanjelium podľa Marka. Spoločnou témou vybraných kníh je: Poslušnosť Božiemu hlasu. Počet prihlásených družstiev za jednotlivé protopresbyteráty a miesta konania nájdete tu.

 • Dnes sme prekročili hranicu s číslom 20 000

  snimka205. 02. 2018 – DKÚ PA – Ako ukazuje screen obrazovky, už v týchto chvíľach 14:43 h sme privítali návštevníka našej stránky s číslom 20 000. Ďakujeme.

 • Aktuálny zoznam učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy

  10. 01. 2018 – DKÚ PA – Aktuálny zoznam učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy Prešovskej archieparchie pre školský rok 2017/2018 nájdete tu.

 • Rok výročí Prešovskej archieparchie v školskej katechéze

  yeah04. 01. 2018 – DKÚ PA – V súvislosti s Rokom výročí v Prešovskej archieparchii ponúka Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie pre kňazov a katechétov vzorové vyučovacie hodiny pre 1. a 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.

  1. stupeň ZŠ – PaedDr. Ľubomíra Pružinská
  2. stupeň ZŠ – PaedDr. Stanislav Maloš
                   SŠ – Mgr. Jana s. Ivana Sojková SNPM