Anjel Pána

2 okt

Anjel Pána zvestoval Panne Márii. – A ona počala zo Svätého Ducha.
Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, – milosti plná, Pán s tebou. – Požehnaná si medzi ženami – a požehnaný je plod tvojho života, – lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
Hľa, služobnica Pána. – Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Raduj sa:
A slovo sa telom stalo. – A prebývalo medzi nami.
Raduj sa:
Modlime sa k Pánovi. – Pane, zmiluj sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, – že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; – prosíme ťa, – vlej nám do duše svoju milosť, – aby nás jeho umučenie a kríž – priviedli k slávnemu vzkrieseniu. – Skrze Krista, nášho Pána. – Amen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 26