Aplikácia soteriológie na praktický život

22 jan

DKÚ PA – Pod týmto názvom sa dňa 17. januára 2023 niesol odborný seminár v Prešove, ktorý pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s NIVaM. Odborný lektor doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v hlavnej téme a podtémach Kristovo spasiteľné teloPraktické dôsledky Kristovho spasiteľného diela poslucháčov previedol kľúčovými bodmi teológie Kristovho života, jeho kríža a zmŕtvychvstania a tak vykreslil základnú schému Kristovho spasiteľného diela. Následne ukázal jej prepojenie s praktickým životom človeka. Z tejto schémy sú odvodené nie len riešenia problémov hriešnosti a spásy, ale aj problémov každodenného života. Poukázal na to, že dôsledky Kristovho spasiteľného diela podstatne ovplyvňujú riešenie problémov medziľudských vzťahov, ako aj celkové naplnenie zmyslu života.

Please follow and like us:
Počet videní: : 150