Archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2009/2010

26 jún

28. 04. 2010 – DKÚ PA – Druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum poukazuje na význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi a v živote veriacich aj týmito slovami: “V Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života.” Ako hovorí sv. Hieronym: “Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.”

V duchu týchto slov sa dňa 15. a 16. apríla 2010 stretli v Prešove víťazi protopresbyterských kôl z celej Prešovskej archieparchie, aby riešili otázky Biblickej olympiády a Biblickej súťaže. Prvý deň bol dňom Biblickej olympiády na ktorom sa zúčastnili žiaci 1. kategórie /5. – 9. ročník ZŠ/ a 2. kategórie /žiaci SŠ/. Druhý deň bol dňom Biblickej súťaže pre A. kategóriu /1. a 2. ročník ZŠ/ a B. kategóriu /3. a 4. ročník ZŠ/. Miestom konania bol Gréckokatolícky kňazský seminár P.P. Gojdiča v Prešove. Stretnutie sa po oba dni začalo o 9,00 h v seminárnej kaplnke Najsvätejšej trojice, kde spolu s o. protosynkelom ThDr. Marcelom Mojzešom, PhD. slávili Moleben k blahoslavenému biskupovi – mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.

Samotná súťaž pokračovala v priestoroch Kňazského seminára.

V kategórii A: 1. a 2. ročník ZŠ, 1. miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Komenského v Starej Ľubovni: Ivana Torbíková, Filip Chobor a Patrik Mosorjak. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Šarišský Štiavnik: Andrea Adamečková, Timea Oreničová a Blažej Rebják. Tretie miesto patrilo CZŠ sv. Egídia v Bardejove: Kristína Zorvanová, Šimon Cmar a Matúš Belejčák.

V kategórii B: 3. a 4. ročník ZŠ sa na 1. mieste umiestnilo družstvo zo ZŠ študentská v Snine v zložení: Juraj Danko, Petra Legemzová a Stela Štofíková. 2. miesto patrilo súťažiacim zo ZŠ Konštantínova Stropkov: Sylvia Kopčáková, Alica Kimáková a Katarína Bujdošová. Na 3. mieste skončilo družstvo zo ZŠ v Sečovskej Polianke: Banjamín Novický, Juraj Huďo a Veronika Malá. Tieto družstvá sa stretnú na Metropolitnom kole spolu s víťaznými družstvami z Košickej a Bratislavskej eparchii.

V I. kategórii: 5.-9. roč. ZŠ prvé miesto obsadili Mária Marettová, Tobiáš Petrík a Sára Capová z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove. Ako druhí sa umiestnili Miriam Súcka, Martin Karafa a Norbert Bučko zo ZŠ Sídl. II. z Vranova nad Topľou. Tretie miesto patrilo ZŠ Komenského v Starej Ľubovni v zložení Matej Rokonal, Matúš Reľovský a Simona Lipčáková.

V II. kategórii – stredných škôl 1. miesto obsadili súťažiaci z Gymnázia blahoslaveného P.P. Gojdiča v Prešove: Zuzana Andrejčáková, Peter fedor a Jozef Andrejčák. Na 2. mieste sa umiestnili súťažiaci z Gymnázia Konštantínova v Stropkove: Martina Smoleňáková, Tatiana Paličková a Monika Pecuchová. Tretie miesto patrilo Dane Babjakovej, Veronike miklušovej a Ivane Compeľovej z Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni. Víťazi v týchto kategóriách budú reprezentovať našu archieparchiu na Celoslovenskom kole BO v Košiciach.

Naše poďakovanie patrí vedeniu Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove za prepožičanie priestorov pre tieto dva súťažné dni a ich ústretovosť.

Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže mladým ľuďom vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.

Fotogaléria BS
Fotogaléria BO

Please follow and like us:
Počet videní: : 45