Archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2010/2011

17 júl

15. 04. 2011 – DKÚ PA – Druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum poukazuje na význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi a v živote veriacich aj týmito slovami: „V Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života.“

V duchu týchto slov sa v dňoch 12. a 13. apríla 2011 stretli v Prešove víťazi protopresbyterských kôl z celej Prešovskej archieparchie, aby riešili otázky Biblickej olympiády a Biblickej súťaže. Prvý deň bol dňom Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili žiaci 1. kategórie (5. – 9. ročník ZŠ) a 2. kategórie (žiaci SŠ). Druhý deň bol dňom Biblickej súťaže pre A kategóriu (1. a 2. ročník ZŠ) a B kategóriu (3. a 4. ročník ZŠ). Miestom konania bol Gréckokatolícky kňazský seminár bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. Stretnutie sa po oba dni začalo o 9,00 hod. v seminárnej kaplnke Najsvätejšej Trojice, kde spolu s otcom protosynkelom Mgr. Michalom Onderkom ml. slávili Moleben k blahoslavenému biskupovi-mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.

Vyhodnotenie súťaže:

V kategórii A: 1. a 2. ročník ZŠ – prvé miesto obsadilo družstvo z farnosti Stakčín v zložení Mária Voroňáková, Viktória Badidová, Patrik Červeňák. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ T. Ševčeňka v Prešove: Barbora Gerenčérová, Alžbeta Tirpáková, Ema Ernstová. Tretie miesto patrilo farnosti Šarišský Štiavnik: Blažej Rebják, Monika Rebjáková a Nikola Mikčová.

V kategórii B: 3. a 4. ročník ZŠ sa na prvom mieste umiestnilo družstvo zo ZŠ v Nižnom Tvarožci v zložení Dávid Vaľko, Bianka Benková-Rybárová a Sabína Sterančáková. Druhé miesto patrilo ZŠ Komenského vo Svidníku: Martin Konár, Dorota Prokopová, Laura Kuzmová. Na treťom mieste skončilo družstvo zo ZŠ v Šarišskom Jastrabí: Júlia Filičková, Filip Rešetár, Matúš Miženko. Tieto družstvá sa stretnú na Metropolitnom kole spolu s víťaznými družstvami z Košickej a z Bratislavskej eparchie.

V I. kategórii: 5. – 9. roč. ZŠ – prvé miesto obsadili Monika Demjanová, Klaudia Konárová, Dominika Geciová zo ZŠ s MŠ Kolbovce. Ako druhí sa umiestnili Patrícia Blašková, Dominika Blašková a Peter Lučkanič zo ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach. Tretie miesto patrilo ZŠ Sídl. II vo Vranove n/Topľou v zložení Miriam Sucká, Martin Karafa, Norbert Bučko.

V II. kategórii – stredných škôl – prvé miesto obsadili súťažiaci z Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni v zložení Peter Koršňak, Ivana Compeľová, Dávid Reľovský. Na druhom mieste sa umiestnili súťažiaci z Gymnázia L. Stockela v Bardejove: Dominik Buchala, Veronika Majdová, Alžbeta Kilvádyová. Tretie miesto patrilo Alene Jackovej, Alene Vasiľovej a Matejovi Zorvanovi z Gymnázia Dr. C. Daxnera vo Vranove n/Topľou. Víťazi v týchto kategóriách budú reprezentovať našu archieparchiu na Celoslovenskom kole BO v Spišskej Novej Vsi.

Naše poďakovanie patrí vedeniu gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove za prepožičanie priestorov pre tieto dva súťažné dni a ich ústretovosť.

Veríme, že spoznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže mladým ľuďom vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.
Fotogaléria BS
Fotogaléria BO

Please follow and like us:
Počet videní: : 34