Archieparchiálne kolo BO v Prešove

8 sep

29. 04. 2014 – DKÚ PA – Dnes, 29. 4. 2014 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára P.P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo BO. Správa Fotogaléria

Počet videní: : 23