Archieparchiálne kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2016/2017

6 apr

06. 04. 2017 – DKÚ PA – Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie organizuje pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

V tomto školskom roku bola ako predmet projektu vybraná blahoslavená Jozafata Hordaševská. Do archieparchiálneho kola postúpilo 137 prác, z ktorých porota vybrala v každej kategórii prvé tri víťazné práce. V III. Kategórii však porota udelila dve tretie miesta, v V. kategórii dve prvé a dve druhé miesta a v Vi. Kategórii dve tretie miesta. Počas konania Metropolitného kola biblickej súťaže v dňoch 9. a 10. mája 2017 vladyka Milan, košický eparcha, vyberie najlepšie práce z eparchiálnych kôl. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní 15. mája 2017 do Prešova, kde si z rúk vladyku Milana, pomocného prešovského biskupa prevezmú diplomy a vecné ceny.

Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

Víťazné práce z Prešovskej archieparchie si môžete prezrieť  tu.

Please follow and like us:
Počet videní: : 40