Archieparchiálne kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2019/2020

29 júl

DKÚ PA  – Projekt Východní svätí pre súčasnosť je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

V tomto školskom roku predmetom projektu je výročie 350 rokov od slzenia Klokočovskej ikony. Do archieparchiálneho kola postúpilo 50 prác. Vzhľadom na situáciu  Covid 19 bol termín ukončenia archieparchiálneho kola predĺžený do 30. 6. 2020. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní v septembri tohto roka do Prešova, kde si z rúk vladyku Jána, prešovského arcibiskupa a metropolitu, prevezmú diplomy a vecné ceny.

Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do siedmich kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

Víťazné práce z Prešovskej archieparchie si môžete prezrieť  tu.

Please follow and like us:
Počet videní: : 44