24 okt

Spolok svätého Vojtecha: Direktórium pre katechizáciu

DKU PA – Nové Direktórium pre katechézu nadväzuje na dve predchádzajúce direktóriá z rokov 1971 a 1997, pričom sa najnovšie zameriava aj na dva fenomény, ktoré sú príznačné pre súčasnú dobu: prvým je proces inkulturácie, teda vzájomný prienik pôvodných kultúrnych hodnôt...
Čítajte viac »
13 okt

V Prešove sa stretli autori učebných pomôcok pre náboženstvo/náboženskú výchovu – východný obrad

DKU PA – Dňa 12. októbra 2022 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove uskutočnilo stretnutie autorov učebných pomôcok pre Katolícke náboženstvo – východný obrad. Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu o. Peter Cap, privítal autorov pre materské, základné a stredné školy, grafikov i ilustrátorov....
Čítajte viac »
8 jún

Demmer Klaus: Požiadavka z večnosti

Úvahy o celibáte, o jeho zmysluplnosti a možnostiach zdravého naplnenia sú zaujímavým čítaním pre kandidátov kňazstva, predstavených kňazských seminárov, kňazov samých, ale aj laikov, najmä mladých mužov a žien, ktorí sa pre celibátny spôsob života rozhodujú. Slovenský preklad Magdaléna Richterová...
Čítajte viac »