3 okt

Služba mučeníkovi

Tropár, 4. hlas Pane, tvoj mučeník povie meno, – za svoje utrpe­nie prijal nevädnúci veniec slávy – od teba, nášho Boha, – lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad muči­teľ­mi – a zničil zlobu diablovu. – Na jeho príhovor spas naše duše. Kondák, 2. hlas Prišiel si ako...
Čítajte viac »
3 okt

Služba prepodobnému

Tropár, 8. hlas Prepodobný otec povie meno, – iste bude spasený ten, čo ťa nasleduje. – Vzal si svoj kríž a kráčal si za Kristom. – Prísne si krotil svoje telo. – A tak si aj druhých učil. – Lebo telo smrťou pominie. – Ale duša je nesmrteľná. –...
Čítajte viac »
3 okt

Spoločná služba svätiteľom

Tropár, 4. hlas Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaob­chádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosr­den­stvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život. Kondák, 8. hlas Ako učiteľov pravdy a ozdobu biskupského stavu – ospevuje vás Cirkev piesňami. – Vyproste svojim vrúcnym ctiteľom, – aby...
Čítajte viac »
3 okt

Služba svätiteľovi

Tropár, 4. hlas Boh, večná pravda, ukázal ťa svojmu stádu – ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanli­vosti. – Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba oboha­tila, – otče, arcipastier povie meno. – Pros Kris­ta Boha, – aby spasil naše duše. Kondák, 2. hlas Ako hrom, Bohom...
Čítajte viac »
3 okt

Spoločná služba svätým apoštolom

Tropár, 3. hlas Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy. Kondák, 4. hlas Múdri apoštoli Pánovi, – oslavujeme vašu ctihodnú pamiatku. – Lebo vy ste odnože Krista, Viniča, – prinášajúce plody dobrých skutkov, – nalievajúce nám víno spásy, – prameň večného potešenia. –...
Čítajte viac »
3 okt

Služba svätému apoštolovi

Tropár, 3. hlas Svätý apoštol povie meno, pros milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy. Kondák, 4. hlas Svätý apoštol povie meno, – Boh ťa daroval Cirkvi ako jasnú hviezdu. – Tvoje nespočetné zázraky ju ožarujú. – Preto prosíme Krista: – Najláskavejší Pane, spas...
Čítajte viac »
3 okt

Služba svätému prorokovi

Tropár, 2. hlas Oslavujeme, Pane, pamiatku tvojho proroka povie meno, – preto ťa prosíme, spas naše duše. Kondák, 4. hlas Svätým Duchom osvietené tvoje srdce – stalo sa schránkou jasného proroctva. – Budúce veci si predvídal ako prítomné. – Preto ťa ctíme, bla­žený a slávny...
Čítajte viac »
3 okt

Služba Presvätej Bohorodičke

Tropár, 4. hlas My hriešni pokorne a vrúcne sa teraz utiekame k Bohorodičke. – Pokloňme sa jej a z hlbín duše volajme: – „Pomôž nám, Vládkyňa, a zľutuj sa nad nami. – Zachráň nás, lebo hynieme pre množstvo našich hriechov. – Neprepúšťaj naprázdno svojich služobníkov, – lebo ty jediná...
Čítajte viac »