3 okt

Deväť cudzích hriechov

Mlčať pri hriechu iných. Nebrániť iným v hriechu. Prikazovať iným hrešiť. Obhajovať hriechy. Chváliť hriechy iných. Navádzať iných k hriechu. Radiť iným k hriechu. Pomáhať iným k hriechu. Schvaľovať hriechy...
Čítajte viac »
3 okt

Šesť hriechov proti Svätému Duchu

1. Odporovať poznanej kresťanskej pravde. 2. Mať zatvrdlivé srdce proti spasiteľnému napomínaniu. 3. Opovážlivo sa spoliehať na Božie Milosrdenstvo. 4. Zúfať nad Božím milosrdenstvom. 5. Závidieť svojmu blížnemu Božiu milosť. 6. Tvrdošijne zotrvávať v...
Čítajte viac »
3 okt

Do neba volajúce hriechy

1. Úmyselná vražda (tu patrí i úmyselný potrat) 2. Neprirodzené uspokojovanie pohlavného pudu. 3. Potláčanie dôstojnosti ľudskej osoby a náboženskej slobody. 4. Páchanie krivdy na cudzincoch, vdovách a sirotách. 5. Zadržanie alebo odoprenie zaslúženej...
Čítajte viac »
3 okt

Blaženstvá

„Blažení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blažení plačúci, lebo oni budú potešení. Blažení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blažení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blažení čistého...
Čítajte viac »