Biblia očami detí a mládeže – celoslovenské kolo

2 jún

DKÚ PA – Katolícko-katechetické a pedagogické centrum, n.o. so sídlom v Levoči zverejnilo výsledky celoslovenského kola Biblia očami detí a mládeže do ktorej boli zaslané aj prvé pri víťazné práce z každej kategórie archieparchiálneho kola z našej Prešovskej achieparchie. V 6. kategórii – gymnázia, SŠ a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií 2. miesto obsadila práca Bianky Polovkovej s názvom Odvaha prichádza od Boha z Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom a v 8. kategórii – A. špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihnutím 2. miesto práca Vanesy Polhošovej s názvom Kráľovná Ester predstupuje pred kráľa zo Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni. Srdečne blahoželáme.

Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk), je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.
Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha ester a Prvý Petrov list

Please follow and like us:
Počet videní: : 59