Biblická olympiáda 2015/2016 – scénky

15 apr

15. 04. 2016 – DKÚ PA – Dňa 13. 4. 2016 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnil 14. ročník Biblickej olympiády. Jednou zo súťažných úloh boli scénky. Súťažiaci si mali vybrať nejakú udalosť z 1. Samuelovej knihy a Lukášovho evanjelia, ktorú počas 2 minút mali predviesť. Družstvá v 1. kategórií /5. – 9. roč. ZŠ/ mali zameranie na dobovú aktuálnosť, teda na kostýmy, rekvizity, dodržanie dobových kritérií a družstvá v 2. kategórii /SŠ/ mali predstaviť posolstvo – odkaz presnej biblickej udalosti na konkrétnu situáciu v súčasnosti. Ako sa im to darilo, môžete posúdiť sami.

  • 1. kategória

  • 2. kategória

Please follow and like us:
Počet videní: : 66