Biblická olympiáda a Biblická súťaž v protopresbyteráte Humenné

24 jún

8. 3. 2006 – DKÚ  PE – Dňa 7. marca 2006 sa uskutočnilo dekanátne kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády humenského dekanátu na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Do týchto súťaží sa tento rok prihlásilo 5 stredných škôl, 9 základných škôl a dve farnosti. Na dekanátnom kole súťažilo 23 družstiev v štyroch kategóriách. V kategórii A (1. a 2. roč. ZŠ) biblickej súťaže súťažili 3 družstvá zo základných škôl: ZŠ Hrnčiarska Humenné, ZŠ Kudlovská Humenné a ZŠ Dargovských hrdinov. V tejto kategórii sa na prvom mieste umiestnila ZŠ Dargovských hrdinov, ktorú reprezentovali Simona Petrovková, Lenka Babjaková a Kristián Moroz. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Kudlovská, ktorú reprezentovali Petra Ferková, Martin Fedorco a Andrea Dziaková. Na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Hrnčiarska ktorú reprezentovali: Alžbeta Bazárová, Dávid Uhrín a Filip Firkáľ. V kategórii B (3. a 4. roč. ZŠ) biblickej súťaže súťažilo 7 družstiev z 5 základných škôl a dvoch farností: ZŠ Jána Švermu Humenné, ZŠ Hrnčiarska Humenné, ZŠ Kudlovská Humenné, ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, ZŠ Zubné, farnosť Ruská Poruba a farnosť Hažín nad Cirochou. Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ Jána Švermu Humenné, ktorú reprezentovali: Viktória Kolesárová, Katarína Kačurová a Patrícia Fedáková. Na druhom mieste sa umiestnila farnosť Ruská Poruba, ktorú reprezentovali: Vladislav Kunický, Veronika Hermanová a Veronika Gogová. Na treťom mieste sa umiestnila farnosť Hažín nad Cirochou, ktorú reprezentovali: Miriam Jakubová, Alexandra Hudáková a Anna Ferjaková. V 1. kategórii (5. až 9. roč. ZŠ) biblickej olympiády súťažilo 9 družstiev zo základných škôl: ZŠ Laborecká Humenné, ZŠ internátna Humenné, ZŠ Jána Švermu Humenné, ZŠ Pugačevova Humenné, ZŠ Hrnčiarska Humenné, ZŠ Kudlovská Humenné, ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, ZŠ SNP 1 Humenné a ZŠ Ruská Poruba. Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ Pugačevova Humenné, ktorú reprezentovali: Jana Šipová, Simeona Labancová a Anežka Labancová . Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ SNP 1 Humenné, ktorú reprezentovali : Dominika Ciconičová, Andrea Hnátová a Alžbeta Hirjaková. Na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Ruská Poruba ktorú reprezentovali: Simona Morozová, Katarína Hermanová a Vladimír Čakurda V 2. kategórii (1. a 2. roč. SŠ) biblickej olympiády súťažili štyri družstvá SŠ: Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné, Stredná zdravotnícka škola Humenné, Obchodná akadémia Humenné a Združená stredná škola Humenné. Na prvom mieste sa umiestnilo Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ktoré reprezentovali: Veronika Švihurová, Michal Galmus a Tomáš Gallik. Na druhom mieste sa umiestnila Združená stredná škola Humenné, ktorú reprezentovali: Anna Potocká, Beata Blahníková a Tomáš Metyľ. Na treťom mieste sa umiestnila Obchodná akadémia Humenné, ktorú reprezentovali: Eva Lechanová, Lucia Mitrová a Radoslav Legdan. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa milostí Svätého Ducha v príprave na eparchiálne kolo. Chcem sa taktiež poďakovať vedeniu gymnázia, že nám umožnili, aby sa táto súťaž uskutočnila v priestoroch školy, za ich pomoc pri organizácii a za ich vrelé prijatie.

Fotogaléria

Počet videní: : 32