Biblická olympiáda a Biblická súťaž v protopresbyteráte Poprad

21 mar

o. Marián Sterančák – Dňa 21.3.2019  sa uskutočnila Biblická súťaž v A. kategórii, B. kategórii a Biblická olympiáda 1.kategórie 5.-9.ročníka ZŠ v protopresbyteráte Poprad so začiatkom o 9.00 hod. Biblická olympiáda sa konala Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Porade. V A. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnilo jedno družstvo, v B. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili štyri družstvá a  v Biblickej olympiáde 1.kategórie päť družstiev.

Biblická súťaž A. kategória:   Gréckokatolícka farnosť Svit

Biblická súťaž B.kategória:    Gréckokatolícka farnosť Svit
Gréckokatolícka farnosť Levoča
ZŠ s MŠ Scherfela, Poprad
ZŠ s MŠ Jarná, Poprad

Biblická olympiáda 1.kategória:  ZŠ Mierová, Svit
ZŠ Nižné Repaše
ZŠ a MŠ Tajovského, Poprad
Spojená škola D.Tatarku, Poprad
ZŠ Komenského, Svit

Na začiatku všetkých prítomných privítal kaplán popradského protopresbyterátu Mgr. Domnik Petrík.

Predsedom poroty Biblickej olympiády 1.kategórie bol Mgr. Dominik Petrík a prísediaci porotca bol Mgr. Rastislav Višňovský, farár farnosti Levoča. Predsedom poroty Biblickej súťaže B. kategórie bol Mgr. Marián Sterančák, farár farnosti Torysky  a prísediaci porotca bola rehoľná sestra Jozefína (Mgr. Helena Maníková). katechétka. Predsedkyňou poroty Biblickej súťaže A. kategórie bola  Jozefína Sterančáková

Konečné poradie družstiev bolo nasledovné:

Biblická súťaž A. kategória:     1. Gréckokatolícka farnosť Svit

Biblická súťaž B.kategória:      1. Gréckokatolícka farnosť Svit
2.
ZŠ s MŠ Jarná, Poprad
                                                  3. ZŠ s MŠ A.V.Scherfela, Poprad – Veľká
4.
Gréckokatolícka farnosť Levoča

Biblická olympiáda 1.kategória:      1. ZŠ Nižné Repaše
2.
ZŠ Mierová, Svit
3.
ZŠ a MŠ Tajovského, Poprad
4.
Spojená škola D.Tatarku, Poprad
5.
ZŠ Komenského, Svit

Celkové poďakovanie patrí kaplánovi o. Dominikovi Petríkovi za prípravu, organizáciu  a sprostredkovanie priestorov na konanie Biblickej olypmiády a Biblickej súťaže. Ďalej o.Rastislavovi Višňovskému, rehoľnej sestre Jozefíne, o. Marekovi Kaľatovi,  p.Márii Molnárovej a protopresbyterovi o.Jaroslavovi Matoľákovi za prípravu svojich družstiev na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž. Vďaka patrí aj Jozefíne Sterančákovej za pomoc pri súťaži.  V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým súťažiacim  žiakom. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na archieparchiálnom kole Biblickej olympiády  a Biblickej súťaže  8.4., 10.4 a 11.4.2019  v Prešove.

Please follow and like us:
Počet videní: : 36