Biblická olympiáda a biblická súťaž v protopresbyteráte Svidník

24 jún

17. 2. 2007 – DKÚ PE – Slávenie svätej liturgie na CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, dňa 7. 2. 2007, bolo štartom biblickej olympiády a biblickej súťaže v protopresbyteráte Svidník. Svätú liturgiu slávili protopresbyter Mgr. Marek Pulščák, Mgr. Peter Cap riaditeľ DKU a Mgr. Mikuláš Tatár vedúci OKS Svidník, na ktorej sa zúčastnila celá cirkevná škola pod vedením riaditeľky Mgr. Anny Hužvejovej a žiakov iných základných škôl, ktorí sa tejto olympiády a súťaže zúčastnili. Po skončení svätej liturgie sa 27 žiakov povzbudení Božím slovom a posilnení Najsvätejšou eucharistiou rozišlo do už vopred pripravených miestnosti, aby si aj tohto roku porovnali vedomosti zo sv. písma a života Ježiša Krista. Ani jeden zo žiakov neprehral. Všetci si okrem hodnotných cien odniesli veľkú radosť a Ježišov pokoj vo svojom srdci. V y h o d n o t e n i e : B I B L I C K Á  S Ú Ť A Ž Kategória A: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník: Petra Kordošová, Monika Michalková,Norika Mikitová 2. miesto ZŠ 8. mája Svidník: Kristína Štefancová, Slavomíra Štefancová, Anna Varcholová 3. miesto ZŠ Komenského Svidník: Jakub Božik, Jakub Derco, Jakub Vaňko Kategória B: 1. miesto ZŠ 8. mája Svidník: Klaudia Bartiková, Jaroslav Marčišin, Kristián Palidrab 2. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník: Katarína Horňaková, Tibor Ivančo, Štefan Paločko 3. miesto ZŠ Komenského Svidník: Veronika Cupuišinová, Marianna Fedoroňková, Zuzana Timaniková B I B L I C K Á  O L Y M P I Á D A 1. kategória: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník: Martina Bruzdová, Beatrica Feková, Veronika Zozuľáková 2. miesto ZŠ Komenského Svidník: Viktória Adamišinová, Miroslav Hamarčák, Lenka Karamanová 3. miesto ZŠ 8. mája Svidník: Nikoleta Guzyová, Natália Hudaková, Erika Varcholová
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 41