Biblická olympiáda a Biblická súťaž v Stropkove

29 mar

o. Peter Olšavský – V utorok 28. marca 2023 sa deti a mládež z nášho Stropkovského protopresbyteriátu spolu so svojimi kňazmi a katechétmi stretli v Kláštore otcov redemptoristov v Stropkove na Biblickej olympiáde a Biblickej súťaži.  21 súťažiacich biblistov sa po úvodnom privítaní a spoločnej modlitbe rozdelili do troch kategórií. Jednotlivé družstvá sa umiestnili v tomto poradí:

Biblická súťaž

Kategória A (1. a 2. ročník)

  1. miesto: ZŠ a MŠ Bukovce (Sofia Šlepecká, Nela Šlepecká, Peter Galajda)
  2. miesto: ZŠ Mlynská Stropkov (Martin Vanda, Simon Vanda, Klára Vatraľová)
  3. miesto: ZŠ a MŠ Havaj (Noemi Nergešová, Adam Pecúch, Rebeka Nergešová)

 

Biblická súťaž

Kategória B (3. a 4. ročník)

  1. miesto: ZŠ Chotča (Tobiáš Bujdoš, Lukáš Bujdoš)
  2. miesto: ZŠ a MŠ Bukovce (Alex Božik, Marianna Bučková, Michal Palej)
  3. miesto: ZŠ a MŠ Havaj (Filip Nergeš, Filip Pecuch, Richard Darivčák)

 

Biblická olympiáda

  1. kategória (5. – 9. ročník)
    1. miesto: ZŠ Bukovce (Henrieta Bučková, Kamila Šaková, Slavomíra Palejová)

 

Všetkým súťažiacim odovzdal vedúci OKS Stropkov o. Peter Olšavský a stropkovský protopresbyter o. Slavomír Tarasovič diplomy a vecné ceny. Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a požehnaním. Úprimné „Pán Boh zaplať“ patrí všetkým kňazom a katechétom, ktorí  pripravovali súťažiacich a ďakujeme aj  všetkým  zúčastneným deťom.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 50