Biblická olympiáda a súťaž v protopresbyteráte Prešov

26 jún

31. 03. 2009 – DKÚ PA – Pôstne obdobie v tomto roku mohla intenzívnejšie prežívať naša mládež na protoprebyterátnom kole BO a BS, ktoré sa uskutočnilo 24. 3. 2009 na Gymnáziu bl. P.P. Gojdiča v Prešove. Svoju vieru prehĺbili a oživili dôkladným štúdiom vybraných častí sv. Písma, ktorého znalosti potom prezentovali pri súťaži. V kategórii A (1.–2. roč. ZŠ) Biblickej súťaže zvíťazilo družstvo zo ZŠ Fulianka, ktorého členmi boli Richard Rindoš, Filip Krajňák a Kristína Kuzmiaková, v kategórii B (3.–4. roč. ZŠ) zvíťazilo družstvo zo ZŠ Kúpeľná z Prešova reprezentované Marekom Pribulom, Júliusom Pribulom a Lukášom Zeleňákom. V Biblickej olympiáde v 1. kategórii (5.–9. roč. ZŠ) zvíťazilo družstvo v zložení Sára Capová, Mária Marettová a Tobiáš Petrík z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove a v 2. kategórii (stredné školy) sa víťazom stalo družstvo Gymnázia bl. P. P. Gojdiča členmi ktorého boli Zuzana Andrejčáková, Michaela Gomoľáková a Michaela Zimovčáková. Vďaka patrí riaditeľke Gymnázia bl. P. P. Gojdiča, sr. RNDr. Petre Eve Sičákovej SNPM za poskytnutie priestorov a aktívnu pomoc pri zabezpečovaní súťaže, ako aj kňazom a katechétom, ktorí prijali úlohu porotcov v jednotlivých kategóriách. Víťazom, ktorí boli odmenení za svoju námahu skromnými cenami, gratulujeme a želáme veľa Božích milostí na eparchiálnom kole, do ktorého postupujú.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 38