Biblická olympiáda a súťaž v protopresbyteráte Stará Ľubovňa

26 jún

16. 04. 2008 – DKÚ PA – Dňa 13.03. 2008 sa v priestoroch Základnej školy v Jakubanoch uskutočnil ďalší ročník Biblickej olympiády a Biblickej súťaže protopresbyteriátu Stará Ľubovňa. Na tomto kole sa spolu zúčastnilo 54 súťažiacich žiakov základných škôl v našom protopresbyteriáte. V Biblickej olympiáde (5. – 9. ročník ZŠ) súťažilo 21 žiakov v 7 družstvách. V Biblickej súťaži v A kategórii (1. a 2. ročník ZŠ) 12 žiakov v 4 družstvách a v B kategórii (3. a 4. ročník ZŠ) 21 žiakov v 7 družstvách. 13. marca 2008 do skorého rána do Základnej školy v Jakubanoch prichádzali jednotlivé družstvá v sprievode svojich kňazov a katechétov. Samotná súťaž začala o 09.00 hodine spoločnou modlitbou, po ktorej sa v jednotlivých triedach rozbehlo súťaženie. Po ukončení bolo dosiahnuté nasledovné poradie: V A kategórii Biblickej súťaže (1. a 2. ročník ZŠ) 1. miesto ZŠ Orlov 2. miesto ZŠ Stará Ľubovňa (ul. Levočská) 3. miesto ZŠ Stará Ľubovňa (ul. Komenského) V B kategórii Biblickej súťaže (3. a 4. ročník ZŠ) 1. miesto ZŠ Stará Ľubovňa (ul. Komenského) 2. miesto družstvo za farnosť Jakubany 3. miesto družstvo za farnosť Stará Ľubovňa V Biblickej olympiáde v1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) 1. miesto ZŠ Stará Ľubovňa (ul. Komenského) 2. miesto ZŠ Veľký Lipník 3. miesto ZŠ Šarišské Jastrabie Po vyhlasení výsledkov boli jednotlivým členom družstiev odovzdané vecné ceny a diplomy v prítomnosti riaditeľa katechetického úradu PaedDr. Petra Capa a metodičky PaedDr. Márie Havrillovej. Záver súťaže sme spolu strávili pri spoločnom obede v školskej jedálni. Veľká vďačnosť patrí vedeniu Základnej školy v Jakubanoch za ich ústretovosť a pomoc pri organizovaní súťaže a tiež kňazom a katechétom, ktorí počas školského roku viedli a pripravovali žiakov na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 34