Biblická olympiáda a súťaž v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto

24 jún

15. 3. 2006 – DKÚ PE – Deň 14.3.2006 sa pre niektorých žiakov základných a stredných škôl Vranovského okresu niesol v trochu zvláštnej atmosfére. Nešlo o zvyčajné preverovanie vedomostí z všeobecno -vzdelávacích predmetov, ale išlo o stretnutie sa s Bohom skrze spoločenstvo, Sväté písmo, modlitbu a spoločné agapé. Aj takto by sa dal charakterizovať ďalší ročník Biblickej olympiády a súťaže protopresbyterátu Vranov nad Topľou – mesto. Program tohto podujatia sa začal v ranných hodinách príhovorom o. Petra Tirpáka, vedúceho OKS a modlitbou, ktorú viedol protopresbyter o. Štefan Kopčák. Na Biblickej olympiáde sa zúčastnilo celkovo deväť družstiev. V 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) získala 1. miesto ZŠ Hanušovce nad Topľou, 2. miesto patrilo ZŠ Sídlisko II vo Vranove a 3. miesto ZŠ Juh, taktiež z Vranova. V 2. kategórii (SŠ) sa na 1. mieste umiestnili žiaci Gymnázia, 2. miesto získala Obchodná akadémia a 3. miesto patrilo Strednému odbornému učilišťu z Vranova. Na Biblickej súťaži sa zúčastnilo celkovo šesť družstiev. V A. kategórii (1.- 2. ročník ZŠ) súťažili len dve družstvá. Z nich sa na 1. mieste umiestnila ZŠ Sídlisko II a na 2. mieste skončila ZŠ Juh z Vranova. Z B. kategórie (3. – 4. ročník ZŠ) si 1. miesto odniesli žiaci ZŠ Sídlisko II, 2. miesto žiaci farnosti Rafajovce a 3. miesto patrilo ZŠ Juh z Vranova. Veľkú zásluhu si získali všetci zúčastnení, a zvlášť tí, ktorí síce nevyhrali žiadne miesto, ale spoznali sa s ostatnými a zaiste naviazali i nové priateľstvá. Boli to žiaci týchto škôl: SOU vo Vranove – odbor kozmetičky a kaderníčky, ZŠ Holčíkovce a ZŠ Matiaška. Záver tohto stretnutia sprevádzalo vyhodnotenie a odovzdávanie cien, poďakovanie vedeniu Diecézneho katechetického strediska ako aj kňazom a katechétom, modlitba a poďakovanie Bohu za prežitý deň.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 37