Biblická olympiáda a súťaž vo Vranove nad Topľou

24 jún

2. 3. 2007 – DKÚ PE – Biblická olympiáda a Biblická súťaž vo vranovskom protopresbyteráte, ktorá sa uskutočnila 28. februára 2007 na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou a ich príprava sa niesli v duchu slov Všeobecného katechetického direktória v čl. 71, kde sa hovorí, že služba slova spočívajúca v jeho čítaní napomáha človeku objavovať Božiu pravdu spôsobom, ktorý vzbudzuje odpoveď viery. Biblickej olympiády sa zúčastnilo celkovo 7 družstiev. V 1. kategórii sa na 1. mieste umiestnila ZŠ Vyšný Žipov, na 2. mieste ZŠ Juh a 3. miesto obsadila ZŠ Sídlisko II. V 2. kategórii sa na 1. mieste umiestnilo Gymnázium z Vranova nad Topľou, na 2. mieste Stredná združená škola a na 3. mieste Obchodná akadémia. Biblickej súťaže sa zúčastnilo taktiež 7 družstiev s nasledujúcim umiestnením: V A. kategórii skončila na 1. mieste ZŠ Sídlisko II. a na 2. mieste ZŠ Juh. V B. kategórii sa na 1. mieste umiestnila ZŠ Juh, na 2. mieste ZŠ Sídlisko II a na 3. mieste ZŠ Lúčna. Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu Gymnázia vo Vranove nad Topľou ako aj jeho zamestnancom, všetkým kňazom, katechétom i Diecéznemu katechetickému úradu v Prešove za to, že sme spoločne prežili deň, v ktorom sme stretli Pána v jeho slove.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 41