Biblická olympiáda 2006/2007 – celoslovenské kolo

24 jún

29. 5. 2007 – DKÚ PE – V dňoch 15. až 17. 5. 2007 sa v Herľanoch uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády (BO). Bol to jej šiesty ročník od zaregistrovania organizačného poriadku BO. Organizačne toto kolo zabezpečovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s diecéznym katechetickým úradom Košického apoštolského exarchátu v zmysle organizačného poriadku BO. Celoslovenského kola sa zúčastnili víťazi diecéznych kôl zo všetkých diecéz na Slovensku. Odpovede posudzovala päťčlenná porota, predseda BiblLic. František Trstenský, prednášajúci na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity (TI TF KU), Súkeníková z diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy (pre SŠ), ThDr. Mária Kardis PhD., prednášajúca na Gréckokatolíckej teologickej fakulte prešovskej univerzity, Mgr. Daniela Balážová metodička DKÚ z nitrianskej diecézy, Ing. Mgr. Alžbeta Bezáková, metodička DKÚ z banskobystrickej diecézy, PaedDr. Klára Soľanová, metodička zo spišskej diecézy (pre SŠ), PaedDr. Viera Súkenníková (pre ZŠ), metodička DKÚ zo spišskej diecézy. V prvej kategórii na prvom mieste sa umiestnila ZŠ v Hanušovciach nad Topľou, z Prešovskej eparchie (48 bodov) v zložení: Jozef Andrejčák, Zuzana Andrejčáková, Veronika Drábová a vedúci družstva o. Vladimír Dráb, na druhom mieste skončilo Gymnázium sv. Uršule v Bratislave z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy (46,5) a tretie miesto obsadila ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani z Banskobystrickej diecézy (44,5 + 1). V druhej kategórii zvíťazilo cirkevné Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni zo Spišskej diecézy (47 bodov), na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou z Košickej arcidiecézy (40,5) a na treťom mieste skončilo Katolícke gymnázium Š. Moyzesa z Banskobystrickej diecézy (39). Na ďalších miestach skončili družstvá v tomto poradí: 4. Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom z Prešovskej eparchie (38,5), v zložení: Andrea Hnatová, Tomáš Gallik, Viktor Verba a vedúci družstva Mgr. Patrik Ištok v zastúpení sr. Mgr. Kataríny Kozákovej SNPM, 5. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach z Košického apoštolského exarchátu (37,5), Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci (36), 7. Gymnázium Piera de Coubertine v Piešťanoch z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy (33,5) a 8. Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci z Rožňavskej diecézy (30).
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 41