Biblická olympiáda v Bardejovskom a Sninskom protopresbyteráte

24 jún

17. 3. 2004 – DKU PE – Dňa 16. 3. 2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády v bardejovskom protopresbyteráte. V kategórii A (1.-2.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: Cirkevná ZŠ sv. Egídia, Bardejov: Matúš Greško, Miriam Capová, Jana Zorvanová 2. miesto – farnosť Beloveža3. miesto – ZŠ Wolkerova, Bardejov V kategórii B (3.-4.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: Cirkevná ZŠ sv. Egídia, Bardejov: Andrej Petričko, Samuel Zorvan, Dávid Zimovčák 2. miesto – ZŠ Wolkerova, Bardejov 3. miesto – farnosť Beloveža V kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov: Lukáš Šoltýs, Štefan Holodik, Marianna Galiková 2. miesto – ZŠ Komenského, Bardejov 3. miesto – ZŠ Malcov V kategórii II.: (stredné školy ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: Gymnázium Bardejov: Henrieta Medrická, Lea Medrická, Slavomíra Jackaninová 2. miesto – Obchodná akadémia, Bardejov 3. miesto – SOU – služieb, Bardejov

Dňa 17 .3 .2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády v sninskom protopresbyteráte. V kategórii A (1.-2.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Študentská I., Snina: Mária Tremková, Tomáš Holub, Richard Durilla2. miesto – farnosť Stakčín3. miesto – ZŠ Študentská II., Snina V kategórii B (3.-4.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: farnosť  Pčoliné: Viktor Lata, Jana Hasinová, Jana Bindzarová 2. miesto – farnosť Klenová3. miesto – farnosť Stakčín V kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Stakčín: Mária Ridošová, Miroslava Blašková, Dávid Vaco 2. miesto – ZŠ Komenského, Snina 3. miesto – ZŠ Májová, Snina

Please follow and like us:
Počet videní: : 36