Biblická olympiáda v Medzilaboreckom, Staroľubovnianskom a Stropkovskom protopresbyteráte

24 jún

23. 3. 2004 – DKU PE – Dňa 19. 3. 2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády v medzilaboreckom protopresbyteráte.V kategórii B (3.- 4. ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Komenského, Medzilaborce: Martin Mulik, Peter Kutlak, Tomáš Mochnáč 2. miesto – ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce 3. miesto – CZŠ RoškovceV kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce: Jana Blanárová, Vladimír Vladyka, Alexandra Krajňáková 2. miesto – ZŠ Komenského, Medzilaborce V kategórii II.: (stredné školy ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: Gymnázium Medzilaborce: Monika Kačurová, Zuzana Krajňáková, Renáta Vladyková 2. miesto – Združená stredná škola-(SPOŠ, SOU), Medzilaborce.

Dňa 22. 3. 2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády v Staroľubovnianskom protopresbyteráte. V kategórii A (1.-2.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Orlov: Zdenka Timočková, Daniela Dopiráková, Veronika Dufalová 2. miesto – ZŠ Veľký Lipník 3. miesto – ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa. V kategórii B (3.-4.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Veľký Lipník: Michaela Hrebíková, Dávid Hrebík, Júlia Nedoroščíková 2. miesto – ZŠ Jakubany 3. miesto – ZŠ Kamienka. V kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Orlov: Dominika Gočmanovská, Dana Tinathová, Michaela Michalová 2. miesto – ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa3. miesto – ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

Dňa 23. 3. 2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej olympiády v Stropkovskom protopresbyteráte. V kategórii A (1.-2.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Kolbovce: Monika Demjanová, Klaudia Konárová, Daniel Fečko 2 miesto – ZŠ Havaj  3. miesto – ZŠ III., Stropkov V kategórii B (3.-4.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Havaj: Veronika Skálová, Rastislav Džavoronok, Martina Skysľáková 2. miesto – ZŠ I., Stropkov 3. miesto – ZŠ Kolbovce V kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Havaj: Tomáš Pechuch, Viktória Žolnová, Ivana Pecuchová 2. miesto – ZŠ Bukovce 3. miesto – ZŠ Kolbovce V kategórii II.: (stredné školy): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: Gymnázium Stropkov: Martina Fečkaninová, Jana Fečkaninová, Štefánia Čepová 2. miesto – SOU-Tesla, Stropkov

Please follow and like us:
Počet videní: : 48