Biblická olympiáda v Prešovskom a Svidnickom protopresbyteráte

24 jún

12. 3. 2004 – DKÚ PE – Dňa 11.3.2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády v prešovskom protopresbyteráte. V kategórii A (1.-2.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola farnosť Ruská Nová Ves: Dávid Pariľák, Kristína Michalová, Mikuláš Maretta2. miesto – ZŠ Májové Námestie, Prešov3. miesto – ZŠ Bernolákova, Prešov V kategórii B (3.-4.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola farnosť Fulianka: Agáta Krajňáková, Erika Rindošová, Šimon Matejovský2. miesto – ZŠ Sedlice3. miesto – farnosť Varhaňovce V kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ):1. miesto – postup do eparchiálneho kola ZŠ Sedlice: Iveta Čuchtová, Anna Bocková, Martin Vacko2. miesto – ZŠ Tarasa Ševčenka, Prešov V kategórii II.: ( Stredné Školy ):1. miesto – postup do eparchiálneho kola Gymnázium Tarasa Ševčenka, Prešov: Ivana Potočňáková, Patrícia Rošková, Dávid Palaščák

Dňa 12.3.2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády vo svidnickom protopresbyteráte. V kategórii A (1.-2.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola CZŠ Sv. Juraja, SvidníkBruzda Patrik, Hupcejová Agáta, Zozuľáková Veronika 2. miesto – ZŠ I. Komenského, Svidník 3. miesto – ZŠ III. Karpatská, Svidník V kategórii B (3.-4.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola farnosť Giraltovce: Lucia Štefániová, Lucia Fečová, Iveta Sukovská2. miesto – ZŠ III. Svidník3. miesto – CZŠ sv. Juraja, Svidník V kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ):1. miesto – postup do eparchiálneho kola ZŠ IV., Karpatská, Svidník: Radka Kostičová, Vladimír Noga, Anna Zapotocká2. miesto – ZŠ I. Komenského , Svidník3. miesto – CZŠ sv. Juraja, Svidník V kategórii II.: ( Stredné Školy ):1. miesto – postup do eparchiálneho kola Gymnázium D.H., Svidník: Ivana Adamišinová, Ivana Berežná, Ivan Lažo2. miesto – SPŠ-odevná, Svidník3. miesto- Obchodná akadémia, Svidník

Please follow and like us:
Počet videní: : 39