Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Hrabské

27 mar

22. 03. 2017 – o. Ján Makaj – Dňa 22. 03. 2017 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže v Hrabskom protopresbyteriáte. Súťaž prebiehala v priestoroch Kultúrneho domu v Hrabskom. Po úvodnom príhovore otca protopresbytera Radovana Kuzmiaka a spoločnej modlitbe začali jednotlivé družstvá súťažiť.
V A kategórii (1. – 2. roč.) súťažili tri družstvá s týmto umiestnením: 1. miesto ZŠ Nižný Tvarožec  v zložení Ema Benka-Rybárova, Vanesa Tejová, Patrik Pillár; 2. miesto ZŠ Gerlachov v  zložení Tadeáš Daňko, Tomáš Hanuščák, Vanesa Hanuščáková; 3. miesto ZŠ Hrabské v zložení Daniel Džambik, Michal Tokarčík, Mário Billý.

 V B kategórii (3. – 4. roč.) súťažili štyri družstvá s nasledovným umiestnením: 1. Miesto ZŠ Kružlov v zložení Kristína Laurová, Ján Hrenčko, Natália Roháľová; 2. ZŠ Kurov v zložení Jakub Černický, Radovan Giňavský, Peter Hrabčák; 3. Miesto ZŠ Hrabské v zložení Timon Tej, Patrik Tokarčík, Simona Mackaničová.
V prvej kategórii (5. – 9. roč.) súťažili tri družstvá a výsledky súťaže sú: 1. miesto ZŠ Kružlov v zložení Lívia Renčková, Klára Chanathová, Miriam Mokrišová; 2. miesto ZŠ Malcov v zložení Michal Bocko, Žaneta Gduľová, Martina Lamancová; 3. miesto ZŠ Gaboltov v zložení Kristína Steranková, Marko Biliščanský, Miriam Demjanovičová.

Súťažiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Na záver sa prítomní poďakovali spoločnou modlitbou a povzbudení Božím Slovom sa rozišli domov.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 68