Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Humenné

27 mar

22. 03. 2017 – o. Matúš Nastišin – Dňa 22.03.2017 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O zaujímavé ceny bojovalo v 30. družstvách 89 súťažiacich sprevádzaní svojimi kňazmi a katechétami. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 18 škôl a 1 družstvo súťažilo za svoju farnosť. Vo veľkej konkurencii napokon zvíťazili:

V biblickej súťaži v A. kategórii (1. – 2. ročník ZŠ):
1. miesto – ZŠ J. Švermu (Sophia Sotáková, Nicolas Buhaj, Gregor Goga)
2. miesto – CSŠ Duchnovičova (Šimon Zlacký, Filip Nastišin, Dominika Vasiľková)
3. miesto – ZŠ Darg. hrdinov (Alexandra Glodová, Vladimíra Hobľaková, Nela Mikulašová)

V B. kategórii (3. – 4. ročník ZŠ):
1. miesto – ZŠ Darg. hrdinov (Eva Mária Turcmanovičová, Ryana Biliková, Samuel Fejko)
2. miesto – CSŠ Duchnovičova (Petra Vasiľková, Timotej Šambronský, Šimon Jaroš);
3. miesto – ZŠ Kudlovská (Daniel Pavelica, Šimon Sentivan, Jozef Ščerba).

V biblickej olympiáde v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ):
1. miesto – ZŠ a MŠ Košarovce (Matej Malcovský, Alexandra Čakurdová, Adrián Andrejco)
2. miesto – CSŠ Duchnovičova (Filip Zlacký, Veronika Chalachanová, Lívia Džopková)
3. miesto – ZŠ Darg. hrdinov (Adam Pančák, Viktor Verba, Zdenko Merga).

V 2. kategórii (Stredné školy):
1. miesto – Gym. sv. J. Zlatoústeho (Benjamín Šambronský, Chiara Frandoferová, Jakub Onduško)
2. miesto – Gym. L. Svobodu (Natália Mergová, Radka Pančáková, Miriama Sijková)
3. miesto – Stredná zdravotnícka škola (Nikola Fedičová, Jaroslava Bobeničová, Sandra Burdová)

Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme ďalšie úspechy a tešíme sa na ďalší ročník!
Fotogaléria

Počet videní: : 35