Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Medzilaborce

27 mar

22. 03. 2017 – o. Vladislav Petrík – O tom, že Boh je úžasný, a že hľadá cestu do ľudského srdca, sme sa presvedčili počas prípravy, ale aj počas samotného priebehu protopresbyterského kola BS a  BO. Súťaž  sa konala na ZŠ Komenského v Medzilaborciach. Súťaže sa zúčastnilo 6 súťažných družstiev.

V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Marek Mochnáč, Soňa Fečková a Kristína Berežná zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Lea Suchá, Richard Hrib a Samuel Kizák zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom  mieste umiestnili žiaci: Lenka Hacková, Erik Koťuch a Samuel Hrib znovu zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

Na úvod všetkých prítomných privítal Mgr. o. Vladislav Petrík, vedúci OKS Medzilaborce. Potom nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do skupín. Súťažilo sa v troch kategóriach. Súťaž sa niesla v radostnom a  pokojnom duchu, s pozornosťou a rozvahou. Žiaci si mali možnosť overiť svoje vedomosti o poznaní biblických textov, ktoré tvorili základ súťažných disciplín. Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere Mgr. o. Vladislav Petrík, vedúci OKS vyjadril veľkú radosť z toho, že aj v dnešnej dobe sa nájdu deti a mládež, ktorí čítajú Božie Slovo a túžia po hlbšom poznaní Boha a jeho Lásky. Po záverečnej modlitbe sa všetci zúčastnení rozišli s radosťou a dobrým pocitom v srdci a s odhodlaním dobre sa umiestniť na archieparchiálnom kole súťaže.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 44