Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Prešov

27 mar

22. 03. 2017 – o. Marián Feckanič – Aj tohtoročné kolo súťaže prešovského protopresbyteriátu sa uskutočnilo v priestoroch Cirkevného gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove dňa 22.3.2017 konala Biblická olympiáda a Biblická súťaž protopresbyterátu Prešov. Po spoločnej modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu sa súťažiaci rozišli do tried, kde boli získané vedomosti otestované jednotlivými úlohami. Tento rok sa do BO a BS zapojilo 75 súťažiacich. Víťazi sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

A. Kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
1. CZŠ P.P.Gojdiča, Prešov – Andrea Ženčuchová, Veronika Papcunová, Damián Dzurovčin
2. Farnosť Okružná– Rút Gumanová, Jozef Sučka, Šimon Sučko

B. Kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
1. CZŠ P.P.Gojdiča, Prešov – Judit Saraková, Veronika Feckaničová, Michael Harvilko
2. ZŠ Kúpeľná, Prešov – Lea Horáková, Sofia Popovcová, Natália Krolaková
3. ZŠ Lesnícka, Prešov – Lea Popovičová, Nina Popovičová, Sára Kollárová

1. Kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
1. ZŠ Májové námestie, Prešov – Benjamín Greško, Tobiáš Greško, Filip Jakub
2. ZŠ s MŠ, Kapušany – Anton Kažimír, Tereza Kažimírová, Tobiáš Galajda
3. ZŠ Bajkalská, Prešov – Kristína Guličová, Ema Popíková, Ema Krenická

2. Kategória (SŠ)
1. SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov – Adriana Miklošová, Mariana Tarbajová, Viktória Gubová
2. Gymnázium P.P.Gojdiča, Prešov – Iveta Janočková, Ráchel Saraková, Bernadeta Romanová
3. PaSA K. stromoradie, Prešov – Barbora Baňasová, Emília Zorvanová, Katarína Habiňáková

Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Daniel Galajda a o. Marián Feckanič, vedúci OKS. Vďačnosť patrí sponzorom a farnostiam, ktoré prispeli na zakúpenie cien. Okrem víťazov si každý zúčastnený odniesol pamiatku v podobe písacieho pera s citátom: „Najkrajšia múdrosť je milovať Boha. (Sir 1,14)“ a drobnú pozornosť. Aj keď tu zazneli mená víťazov, môžeme povedať, že víťazmi sú všetci, keďže dokázali premôcť samých seba, zrieknuť sa svojho voľného času a venovať ho štúdiu sv. Písma. Nech Boh požehná všetkých súťažiacich! Na záver sa vedúci OKS poďakoval prítomným kňazom, rehoľným sestrám a katechétom. Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a požehnaním.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 60