Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Stará Ľubovňa

27 mar

22. 03. 2017 – o. Ľuboslav Pulščák – Dňa 22.03.2017 sa uskutočnilo protopresbyteriátne kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže Staroľubovianskeho protopresbyteriátu. Tieto súťaže prebiehali  v priestoroch ZŠ s MŠ Veľký Lipník a zúčastnilo sa ich 11 družstiev z rôznych škôl a farností nášho protopresbyteriátu. Súťaž bola otvorená privítaním súťažiacich Mgr. Ľuboslavom Pulščákom  a  modlitbou, ktorú viedol Mgr. Jozef Mačejovský kaplán farnosti Veľký Lipník.

 Súťaž prebiehala v pripravených triedach. Počas dvoch hodín trvania súťaže mali deti možnosť predviesť to najlepšie, čo v nich z  poznania Svätého písma je. Vedomosti zúčastnených sa premietli do týchto výsledkov:

V kategórii A ( 1.a 2. ročník ZŠ) zvíťazilo  družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Miriam Vaľková, Daniel Mačuga, Boris Varga. Na druhom miesta sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Veľký Lipník v zložení : Lukáš Lainda, Laura Lichvárová, Alexandra Džunková. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo Farnosti Litmanová v zložení: Dávid Pach, Miriam Janičková, Marko Rybovič.

V kategórii B ( 3.-4. ročník ZŠ  ) zvíťazilo   družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Radoslav Mačugová, Laura Mačugová, Štefánia Rybovičová. Na druhom   mieste sa umiestnilo družstvo družstvo Farnosti Litmanová v zložení: Aneta Pachová, Lucia Česláková, Timotej Vislocký. Na treťom  mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Veľký Lipník  v zložení: Kristián Lainda, Viktória Lichvárová, Angelika Virostková.

V kategórii 1 ( 5.- 9. ročník ZŠ ) zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ  Kamienka v zložení: Kristína Bučková, Ema Frӧhlichová, Karolína Pataráková.  Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo  ZŠ s MŠ Veľký Lipník v zložení: Tatiana Tešlová, Juraj Pješčák, Tomáš Rybár.  Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Levočská Stará Ľubovňa V zložení: Ivo Korčák, Alena Tomková a Stanislav Hnatkovič.

V kategórii 2 ( stredné a odborné školy ) zvíťazilo družstvo Gymnázia Sv. Mikuláša Stará  Ľubovňa v zložení : Martin Leško, Dávid Vaľko, Katarína  Ladižinská.

Samotná súťaž bola ukončená odovzdaním diplomov a vecných cien.

Diplomy a vecné ceny odovzdával Mgr. Rastislav Janičko, protopresbyter a Mgr. Ľuboslav Pulščák, vedúci OKS .

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým vedúcim jednotlivých družstiev za ich vzornú prácu s deťmi, že si našli čas na stretnutia s nimi . Taktiež sa chcem poďakovať vedeniu  školy za poskytnutie priestorov a darcom, ktorí venovali ceny pre víťazov.

Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a záverečným požehnaním.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 67