Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Svidník

27 mar

22. 03. 2017 – o. Stanislav Jalčak – Dňa 22. 3. 2017 sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku uskutočnilo protopresbyteriátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Na úvod sme sa zúčastnili svätej liturgie, ktorú slávil o. protopresbyter Ján Pavlík spolu s otcom Pavlom Burdom. V homílii nás otec Ján povzbudil k vytrvalosti na ceste k Bohu a pri prekonávaní prekážok a uistil nás, že každý kto sa zúčastnil prípravy na túto súťaž a minul svoj čas pre Boha, je obohatený. Po liturgii sa súťažiaci odobrali pod vedením členov poroty do pripravených miestností. Všetci účastníci súťaže sa snažili podľa svojich schopností, ale nie každý môže zvíťaziť. V jednotlivých kategóriach bolo poradie umiestnených súťažiacich nasledovné:

A. kategória (1. a 2. roč. ZŠ)
1. miesto –  ZŠ Ulica Komenského (Katarína Ščerbová, Lukáš Luč, Peter Drimák)
2. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Evka Pavlíková, Sofia Pavlíková, Terezka Feková)
3. miesto –  ZŠ 8. mája (Vanesa Popová, Filip Hríbik)

B. kategória (3. a 4. roč. ZŠ)
1. miesto –  ZŠ Ulica Komenského (Petra Tvrcovská, Júlia Bodáková, Timotej Feník)
2. miesto –  ZŠ Karpatská (Katarína Pipasová, Sofia Stecenková, Lívia Čordášová)
3. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Rebeca Havrilová, Miroslava Sochovičová, Zuzana Bačová)

1.kategória (5. až 9. roč. ZŠ)
1. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Terézia Strončeková, Miriam Jalčaková, Veronika Čajková)
2. miesto –  ZŠ Krajná Poľana (Eugénia Fedáková, Kamila Vaňková, Stela Karalová)
3. miesto –  ZŠ 8. mája (Katarína Hriceková, Kristína Klimová, Bianka Mihalíková)

2. kategória (1. a 2. roč. SŠ)
1. miesto –  Gymnázium Dukl. hrdinov (Damián Barkóci, František Barkóci, Ján Pavlík)
2. miesto –  Spojená škola Centrálna ul. (Iveta Zavodová, Sebastián Cuprišin, Jana Harvilková)
3. miesto –  SOŠ Bardejovská ul. (Sabina Komarnická, Nikola Peľaková)

Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Nikto však neodišiel s prázdnymi rukami, lebo aj neumiestnení súťažiaci dostali malú pozornosť. Celú súťaž sme zakončili spoločným chutným obedom. Za pomoc pri organizácii súťaže sa chcem v prvom rade poďakovať Bohu, ale aj všetkým členom poroty: sr. Mgr. Františka Vasilíková, Mgr. Daniela Burdová, Mgr. Eva Pavlíková, Mgr. Pavol Burda, o. Mgr. Peter Tkáč, Mgr. Gabriela Majdová, Mgr. Tomáš Majda. Všetci sa tešíme na ďalší ročník súťaže.
Fotogaléria

Počet videní: : 30