23 mar

Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2017/2018 v protopresbyteriáte Snina

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

23. 03. 2018 – Martin Barna – Dňa 22. 3. sa v priestoroch Cirkevného centra voľného času v budove rímskokatolíckeho farského pastoračného centra Opus dei v Snine uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda sninského protopresbyteriátu. Po úvodnom slove a modlitbe, ktorú predniesol otec protopresbyter Maroš Prejsa, bojovalo o postup na archieparchiálne kolo a vecné ceny 53 súťažiacich v 18 družstvách a štyroch kategóriách. V jednotlivých kategóriách zvíťazili:

Biblická súťaž
A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
1.  miesto ZŠ a MŠ A. Duchnoviča Ulič ( Matej Čurha, Adriana Langerová, Denisa Čurhová)
2. miesto ZŠ a MŠ Kolonica (Damián Gergelčík, Dávid Berežňanin, Nikola Kuzmová)
3. miesto ZŠ Komenského Snina ( Mária Kerlíková, Tamara Fedičová, Vladimíra Drobňáková)

B kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
1. miesto ZŠ a MŠ A. Duchnoviča Ulič ( Adela Čopáková, Roman Čurha, Jana Čurhová)
2. miesto farnost Snina – Brehy ( Soňa Lucová, Daniela Jurcáková)
3. miesto ZŠ Komenského Snina ( Ema Ruščanská, Viktória Kelemecová, Matej Bobenič)

Biblická olympiáda
1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
1. miesto ZŠ a MŠ A. Duchnoviča Ulič ( Želmíra Grossrubatscher, Vieroslava Grossrubatscher, Alexandra Karbuníková)
2. miesto ZŠ Komenského Snina (Kamila Chomová, Vanesa Koroľová, Terézia Karolína Nízka)
3. miesto ZŠ a MŠ Ubľa ( Martina Surová, Nella Pružinská, Samuel Jozef Fejsák)

2. kategória (SŠ)
1. miesto CSŠ sv. Cyrila a Metoda Snina ( Jana Potocká, Miroslav Peľo, Silvia Kuchtaninová)

Fotogaléria