Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2017/2018 vo Svidníku

22 mar

p110028522. 03. 2018 – Jaroslav Kačmár – Dňa 22. 3. 2018 sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku uskutočnilo protopresbyteriátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. O 8.00 hod. sme sa zúčastnili svätej liturgie, ktorú slávil o. Jaroslav Kačmár spolu s kňazmi prítomnými na Biblickej súťaži a olympiáde. V homílii sa prihovoril o. Matej Fečko povzbudil nás k zachovávaniu Božích prikázaní. Aj získané vedomosti zo školy nech budú obohatením v našom živote. Po liturgii sa súťažiaci odobrali pod vedením členov poroty do pripravených miestností. Všetci súťažiaci sa snažili podľa svojich schopností, ale nie každý môže zvíťaziť. V jednotlivých kategóriach bolo poradie umiestnených súťažiacich nasledovné:

A. kategória (1. a 2. roč. ZŠ):

1. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Benjamín Kačmár, Tadeáš Kačmár, Michal Kucer)
2. miesto –  Farnosť Svidník (Eva Pavlíková, Dominik Majda, Mária Júlia Boršovská)
3. miesto –  ZŠ Ulica Komenského (Andrea Haľková, Martina Medviďová, Nikola Zemanová)

B. kategória (3. a 4. roč. ZŠ)
1. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Klára Sochovičová, Simona Majdová, Sofia Pavlíková)
2. miesto –  ZŠ Ulica Komenského (Katarína Ščerbová, Lukáš Luč, Peter Drimák)
3. miesto –  ZŠ Karpatská (Natália Knišová, Tamara Rešetárová, Miriam Fecenková)

1. kategória (5. až 9. roč. ZŠ)
1. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Marko Daňo, Sára Holodňaková, Miriam Jalčaková)
2. miesto –  ZŠ Karpatská (Lívia Čordášová, Daniela Pipasová, Sofia Stecenková)
3. miesto –  ZŠ 8. mája (Barbara Leferovičová, Barbora Simčaková, Ivona Mindeková)

2. kategória (1. a 2. roč. SŠ)
1. miesto –  Gymnázium Dukl. hrdinov (Damián Barkóci, František Barkóci, Denis Jaselský)
2. miesto –  Spojená škola Centrálna ul. (Ján Gonos, Ján Kandravý, Milan Eštók)

Nikto neodišiel s prázdnymi rukami, lebo aj neumiestnení súťažiaci dostali malú pozornosť. Celú súťaž sme zakončili spoločným chutným obedom. Za pomoc pri organizácii súťaže sa chcem v prvom rade poďakovať Bohu ale aj všetkým členom poroty: sr. Mgr. Františka Vasiliková, o. Mgr. Stanislav Jalčak, o. Mgr. Pavol Burda, o. Mgr. Matej Fečko, o. Mgr. Jozef Havrila, ThLic. Gabriela Majdová, ThLic. Tomáš Majda. Všetci sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 169