Biblická súťaž a biblická olympiáda v Bardejove

26 jún

27. 03. 2009 – DKÚ PA – Dňa 17. marca 2009 si žiaci ZŠ a SŠ mohli overiť svoje vedomosti o Bohu na BO a BS. Aj tento ročník sa uskutočnil v Centre voľného času v Bardejove a zúčastnili sa ho zástupca DKÚ z Prešova, kňazi, katechéti a asi 85 žiakov. Samotná súťaž začala po krátkom úvode a modlitbe. V jednotlivých kategóriách bolo takéto poradie výhercov: A. Kategória (1. a 2. roč. ZŠ): 1. ZŠ Nižný Tvarožec 2. ZŠ Pod Vinbargom Bardejov 3. CZŠ sv. Egídia Bardejov B. kategória (3. a 4. roč. ZŠ): 1. CZŠ sv. Egídia Bardejov 2. ZŠ Nižný Tvarožec 3. ZŠ L. Svobodu Bardejov – Vinbarg 1. kategória (5. – 9. roč. ZŠ): 1. ZŠ Wolkerová Bardejov 2. CZŠ sv. Egídia Bardejov 3. ZŠ L. Svobodu Bardejov – Vinbarg 2. kategória (1. a 2. roč. SŠ): 1. OA Bardejov 2. Gymnázium L. Stöckela Bardejov 3. ESO Bardejov Všetci sme ďakovali Bohu za to, že sa nám dal takým zábavným spôsobom spoznať, aby sme ho mohli viac milovať.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 40