Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteráte Prešov

26 jún

19. 03. 2010 – DKÚ PA – Dňa 18.3.2010 sa v priestoroch nášho kňazského seminára bl. P.P. Gojdiča v Prešove uskutočnil ďalší ročník Biblickej olympiády a súťaže, za účasti 21 družstiev z rôznych škôl prešovského okresu.

Súťaž zahájil, za prítomnosti riaditeľa Diecézneho katechetického úradu o. PaedDr. Petra Capa, vedúci oblastného katechetického strediska o. PaedDr. ThLic. Leontín Lizák modlitbou. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách a niekoľkých kolách, kde súťažiaci prezentovali svoje vedomosti a šikovnosť v práci so sv. Písmom.

V kategórii A /1. a 2. r. ZŠ/ Biblickej súťaže, súťažilo iba jediné družstvo zo ZŠ Sedlice.

V kategórii B /3. a 4. r. ZŠ/ Biblickej súťaže, sa na prvom mieste umiestnilo družstvo ZŠ Sedlice, na druhom mieste ZŠ Kúpeľná z Prešova a na treťom mieste ZŠ Okružná.

V kategórii 1. /5.-9. r. ZŠ/ Biblickej olympiády sa na prvom mieste umiestnilo družstvo Gymnázium sv. Mikuláša z Prešova, na druhom mieste CZŠ sv. Mikuláša z Prešova a na treťom mieste ZŠ Kúpeľná z Prešova.

V kategórii 2. /stredné školy/ Biblickej olympiády sa na prvom mieste umiestnilo Gymnázium P.P. Gojdiča z Prešova, na druhom mieste SPŠ Strojnícka z Prešova a na treťom mieste SCZŠ sv. Bazila Veľkého z Prešova.

Víťazom každej kategórie srdečne blahoželáme a želáme veľa Božích milostí na eparchiálnom kole BO a BS do ktorého postúpili. Srdečné poďakovanie patrí vedeniu kňazského seminára, otcom rektorovi a vicerektorovi za poskytnutie priestorov, chutnej stravy, ako aj všetkým, ktorí súťažiacich pripravovali a pomáhali pri priebehu samotnej súťaže.

Súťažiaci, nie iba prví ale aj tí poslední, preukázali bohaté vedomosti a my im teraz pomôžme svojimi modlitbami, aby sa ich duše stali úrodnou pôdou pre semeno Božieho Slova, ktoré pri svojej príprave na túto súťaž iste prijali.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 36