Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto 2010/2011

13 júl

28. 02. 2011 – DKÚ PA – Dňa 23.02.2011 sa v Centre voľného času na Juskovej Voli, stretli žiaci a študenti základných a stredných škôl, dvoch protopresbyterátov Vranova nad Topľou – mesto a Čemerné, aby súťažili v Biblickej olympiáde. Začiatok súťaže sa niesol v duchu modlitby. Treťou hodinkou sme prosili o pomoc a milosti Svätého Ducha, aby nám Pán pomohol objavovať krásu svojho Slova, ale i ochotu prijímať ho do svojho života.

Vedomosti žiakov preskúšali dve knihy Svätého písma – prvá kniha Samuelova a evanjelium podľa Lukáša.

Výsledková listina za Vranov nad Topľou – mesto:
Biblická súťaž A. kategória (1. a 2. roč.):

Zš – síd. Juh.: Natália Antolová, Daniel Jevčák, Samuel Pavlov

Zš – Matiaška: Viktória Durkošová, Sofia Dudová, Dávid Durkoš

Zš – síd. II.: Eva Rozkošová, Alexandra Hatalová

Víťazné družstvo pripravila sr. Mgr. Emelia Turčaníková.
Biblická súťaž B. kategória(3. a 4. roč.):

Zš – síd. Juh.: Petra Hermanová, Alexandra Janová, Kristína Capková

Zš – Matiaška: Ján Durkoš, Terézia Gavaľová, Júlia Lešková

Zš – sídl. II.: Kristína Hardoňová, Ivana Kľučárová, Martina Maťašová

Víťazné družstvo pripravila sr. Mgr. Emelia Turčaníková.
Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. roč.):

Zš – síd. II.: Miriam Súcka, Martin Karafa, Norbert Bučko

Zš – Vyšný Žipov: Mária Barnová, Viera Petríková, Daniel Gordán

Zš – Lúčna: Mária Hričáková, Janka Grejtáková, Dominika Bubnárová

Víťazné družstvo pripravila sr. Mgr. Emelia Turčaníková.
Biblická olympiáda 2. kategória (1. – 4. roč. SŠ):

Gymnázium Dr. C. Daxnera: Alena Jacková, Matej Zorvan, Alena Vasiľová

2.   Obchodná Akadémia:  Peter Ščerba, Natália Galajdová, Klaudia Krivdová

3.   SOŠ A. Dubčeka: Mariana Bužová, Jana Mačová, Ľubica Gajdošová

Víťazné družstvo pripravil o. Mgr. Miloš Baran

Všetkým víťazom srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov na archieparchiálnom kole, ktoré sa uskutoční 14. a 15. 4.2011 v Prešove.

Na záver chcem poďakovať všetkým zúčastneným žiakom za ich úsilie a bojovnosť pri súťažiach. Kňazom a katechétom za ich prácu v príprave žiakov na BS a BO, ako aj za pomoc v porotách samotnej súťaže. Osobitná vďaka patrí vedeniu CVČ, že nás prichýlili pod svoju strechu a kuchárkam za výborný obed.

Počet videní: : 22