Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteriáte Vranov nad Topľou – Čemerné

13 júl

28. 02. 2011 – DKÚ PA – Dňa 23. februára 2011 sa v Centre voľného času, Juskova Voľa uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda súťažiacich z protopresbyteriátu Vranov – Čemerné. Už druhý rok sa táto súťaž konala spolu s protopresbyteriáto m Vranov nad Topľou – mesto. Súťažilo sa v troch kategóriách: Biblická súťaž kategória A kde súťažili deti 1 a 2 ročníka ZŠ alebo deti z farností. Tejto kategórie sa zúčastnili dve družstvá: družstvo z farnosti Davidov a zo ZŠ Sečovská Polianka. Druhú B kategóriu tvorili žiaci a deti z farností a ZŠ 3. a 4. ročníka. Táto kategória mala päť družstiev. Tri družstvá boli zo ZŠ: Rudlov, Sačurov a Sečovská Polianka a dve družstvá z farnosti Rudlov a Davidov. V kategórii Biblická olympiáda 5. a 9. ročník medzi sebou súperilo päť družstiev ZŠ: Hanušovce nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka. Soľ a Vranov nad Topľou – Čemerné. Všetci títo ukázali svoje vedomosti, ktoré nazbierali pod vedením učiteľov Náboženskej výchovy alebo katechétov, ktorí ich na túto súťaž pripravovali.  Témou tohoročnej súťaže bola  Prvá kniha Samuelova zo Starého zákona a Evanjelium podľa Lukáša. V prvej A kategórii  prvé miesto získali deti z farnosti Dávidov, v kategórii B boli prvé taktiež deti z farnosti Dávidov. Obidve skupiny viedol o. Peter Milenky. V kategórii Biblická olympiáda sa víťazom stali žiaci ZŠ Hanušovce pod vedením Mgr. Martina Terkaniča. Víťazi z jednot livých kategórií postupujú na eparchiálne kolo do Prešova. Všetci súťažiaci preukázali dobrú znalosť Svätého písma, lebo  výsledne umiestnenie na ostatných miestach bolo veľmi tesné. Chcem sa poďakovať všetkým súťažiacim za ich prípravu, ktorej venovali svoj čas, katechétom a učiteľom Náboženskej výchovy za ich prípravu. Víťazom blahoželám a verím, že budú úspešní aj na celoeparchiálnom kole.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 27