Biblická súťaž a Biblická olympiáda v Sabinove

24 jún

22. 2. 2007 – DKÚ PE – Dňa 15. februára 2007 sa v budove Združenej strednej školy v Sabinove uskutočnilo protopresbyterátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnili žiaci z Ľutiny, Tichého Potoka, Červenej Vody, Lipan, Drienice a Bajeroviec. V Biblickej olympiáde sa v prvej kategórii 5. – 9. ročník základných škôl umiestnili na prvom mieste žiaci ZŠ v Lipanoch, na druhom mieste žiaci ZŠ Ľutina a na treťom mieste žiaci ZŠ Šarišské Dravce pochádzajúci z Bajeroviec. V druhej kategórii sa prihlásili iba žiaci gymnázia v Lipanoch, ktorí postupujú do Eparchiálneho kola. V Biblickej súťaži sa v A. kategórii 1. a 2. ročník základných škôl na prvom mieste umiestnili žiaci z farnosti Tichý Potok, na druhom mieste žiaci z farnosti Ľutina a na treťom mieste žiaci z farnosti Červená Voda. V B. kategórii 3. a 4. ročník základných škôl sa na prvom mieste umiestnili žiaci z farností Červená Voda, na druhom mieste žiaci z farnosti Ľutina a na treťom mieste žiaci z farnosti Drienica. Cenu útechy si odniesli zo štvrtého miesta žiaci z farnosti Tichý Potok. Vrelé poďakovanie patrí Diecéznemu katechetickému úradu, pracovníkom Združenej strednej školy v Sabinove ako aj kňazom a katechétom, ktorí s láskou pripravovali žiakov na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž.

Please follow and like us:
Počet videní: : 45