Biblická súťaž a Biblická olympiáda v šk. roku 2022/2023 v Humennom

29 mar

o. Vladimír Noga – Dňa 28. marca 2023 sa na pôde Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže (1. – 4. ZŠ) a Biblickej olympiády (5. – 9. ZŠ a SŠ). Samotná súťaž a olympiáda začala modlitbou Veľkopôstneho molebenu v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, ktorý slávil o. ThDr. Miroslav Iľko, PhD. protopresbyter a farár farnosti Humenné.

            V dvoch kategóriách Biblickej súťaže A (1. a 2. ročník ZŠ) a B (3. a 4. ročník ZŠ) súťažilo 4 a 5 družstiev a Biblickej olympiády v 1. kategórii (5. – 9. ZŠ) a v 2. kategórii (SŠ) súťažilo  8 a 6 družstiev. Víťaznými družstvami sú:

kat. A. /1.a 2. roč./ 

1. miesto: CSŠ Duchnovičová HumennéJakub Skoupil, Ján Kontuľ, Anna Lecáková
2. miesto: ZŠ Dar. Hrdinov Humenné – Ema Fejková, Sebastián Ján Makara, Timotej Kašay
3. miesto: ZŠ J. Švermu Humenné – Olívia Meričková, Izabela Mergová, Nina Mochnáčová

kat. B. /3. a. 4 roč./
1. miesto: ZŠ Pugačevova Humenné – Štefan Lelič, Daniel Poľačko
2. miesto: ZŠ Dar. Hrdinov Humenné – Ján Stretavský, Ela Myciová, Jakub Lepót
3. miesto: ZŠ Kudlovská Humenné – Adam Barna, Anna Dudová

1. kat. 1. /5. -9. roč./
1. miesto: ZŠ Hrnčiarska Humenné – Soňa Jenčová, Patrik Mačoško, Jakub Lipčak
2. miesto: ZŠ Dar. Hrdinov Humenné – Michal Barna, Adam Jasik, Matej Kalanin
3.miesto: ZŠ SNP Humenné – Rebecca Frandoferová, Tamara Mergová, Jakub Šepeľa

2.kat. 2. /SŠ./
1. miesto: Gymnázium sv. Jána ZlatoústehoMatúš Mačoško, Marek Jasík, Sára Frandoferová
2. miesto: Gymnázium gen. L. SvoboduJana Magurová, Ema Švigárová, Lívia Kuľhová
3. miesto: Stredná zdravotnícka škola – Michaela Mrizová, Vanesa Kuľhová, Slávka Varichajová

Diplomy a ceny odovzdal o. Mgr. Ján Frandofer, zástupca humenského protopresbytera.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 129