Biblická súťaž a Biblická olympiáda v Sninskom protopresbyteráte

26 jún

26. 03. 2010 – DKÚ PA – Dňa 15.marca 2010 sa v Sninskom protopresbyteráte uskutočnilo ďalšie z kôl každoročného podujatia Biblickej súťaže a Biblickej olympiády.

Účastníkov súťaže pod svoju strechu opäť prijalo Cirkevné centrum voľného času v Snine, za čo patrí poďakovanie jeho pracovníkom pod vedením riaditeľky Mgr. Ivety Haburajovej.

Úvodná modlitba desiatku ruženca k Svätému Duchu, pod vedením desiatich zástupcov z radov súťažiacich, nás voviedla do samotnej súťaže. Svätý Duch nám potom otváral mysle, aby sme čo najlepšie využili poznatky, ktoré sme načerpali počas prípravy na túto súťaž.

Po skončení súťaže pred vyhlásením výsledkov sa súťažiaci i sprevádzajúci kňazi, sestričky a katechétky posilnili pripraveným občerstvením. Taktiež si mohli zahrať stolové hry, či pozrieť animovaný film. Mnohí tiež využili príležitosť k zoznámeniam a rozhovorom.

V tomto ročníku prítomné súťažné družstvá získali v jednotlivých kategóriách takéto umiestnenie:

A. kategória, 1. – 2. ročník ZŠ:

1. miesto: ZŠ Stakčínska Roztoka, v zložení: Tobiáš PETRIŠ, Ľubo TURBÁK, Samuel PITEĽ pod vedením o. Juraja Voroňáka,

2. miesto: ZŠ Ulič, v zložení: Iveta JURCOVÁ, Miroslav GAĽO, Alex MAKAROVIČ pod vedením o. Petra Kijovského,
3. miesto: Farnosť Kolonica, v zložení: Miriam IĽKOVÁ, Marcela IĽKOVÁ, Sofia Anna PIDANIČOVÁ pod vedením o. Marcela Iľka,
4. miesto: ZŠ Komenského Snina, v zložení: Simona VAJDOVÁ, Terézia SIVČOVÁ, Karin ONUFEROVÁ pod vedením sr. Antónie Ľudmily Chovanovej.
B. kategória, 3. – 4. ročník ZŠ:

1. miesto: ZŠ Študentská Snina, v zložení: Juraj DANKO, Petra LEGEMZOVÁ,Stela ŠTOFÍKOVÁ pod vedením, sr. Augustíny Slávky Rusnačkovej,

2. miesto: ZŠ Budovateľská Snina, v zložení: Dominik TELEHA, Katarína MIKOVÁ, Sylvia PREJSOVÁ pod vedením sr. Augustíny Slávky Rusnačkovej,
3. miesto: ZŠ Ulič, v zložení: Miroslav PEĽO, Mária PEĽOVÁ, Jana POTUCKÁ pod vedením o. Petra Kijovského,
4. miesto: ZŠ Stakčín, v zložení: Alena Viktória VOROŇÁKOVÁ, Klaudia SOCHANIČOVÁ, Alica MERGOVÁ pod vedením Mgr. Aleny VOROŇÁKOVEJ,
5. miesto: ZŠ Kolonica v zložení: Michaela KUZMOVÁ, Mariana SABAČOVÁ,Gabriel MALIK pod vedením o. Marcela Iľka,
6. miesto: ZŠ Komenského, v zložení: Jaroslava BOBENIČOVÁ, Benita VAĽKOVÁ, Karin ŠTEŇOVÁ pod vedením sr. Antónie Ľudmily Chovanovej,
7. miesto: Farnosť Kolonica, v zložení: Miroslav IĽKO, Marián ROHUN, Klaudia DUTKOVÁ pod vedením o. Marcela Iľka.
1. kategória, 5. – 9. ročník ZŠ:

1. miesto: ZŠ Ulič, v zložení: Diana KOČANOVÁ, Miriam HARAJDIČOVÁ, Alexandra PEĽOVÁ pod vedením o. Petra Kijovského,

2. miesto: ZŠ Komenského Snina, v zložení: Diana JURCAKOVÁ, Diana BOBENIČOVÁ, Kristína BOBENIČOVÁ pod vedením sr. Antónie Ľudmily Chovanovej,
3. miesto: ZŠ Stakčín, v zložení: Simona TIMKOVÁ, Alexandra PITEĽOVÁ, Lenka BENIANOVÁ pod vedením Mgr. Aleny VOROŇÁKOVEJ
2. kategória, SŠ:

1. miesto: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Snina, v zložení: Simona KUCHTANINOVÁ, Miroslav DANKO, Františka SUCHANIČOVÁ pod vedením o. Daniela Šarišského.

Ďakujeme súťažiacim i tým, ktorí ich pripravovali za účasť v tejto súťaži a prajeme im, aby Božie slovo žilo v ich živote.
Fotogaléria
Please follow and like us:
Počet videní: : 50